ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.06.2020


NVA veic iepirkumu „NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu „Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/109_ESF)

36. NVA veic iepirkumu "NVA darbinieku apmācība saskaņā ar ESF projektu "Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide" Nr. 1DP/1.3.1.4.0/08/IPIA/NVA/001" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/109_ESF).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
30.12.2010
21.01.2011, plkst.10.00
NVA darbinieku apmācība saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums), kas sadalīts 7 daļās

1.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011. gada 1.marta līdz 2011. gada 30. decembrim;

2.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011. gada 5. septembra līdz 2011. gada  30. decembrim;

3.iepirkuma priekšmeta daļai - no 2011. gada 2. maija līdz 2011. gada 30. decembrim;

4., 5., 6., 7. iepirkuma priekšmeta daļām - no 2011. gada 24. janvāra līdz 2011. gada 30. decembrim.


Tehniskajā specifikācijā minētā mērvienība - akadēmiskā stunda - ir  45 minūtes.

 


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.