ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
14.07.2020


Jaunie NVA pasākumi jauniešiem bezdarbniekiem

Viena no Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) prioritātēm - atbalsts jauniešiem bezdarbniekiem, tāpēc 2011.gadā tiks īstenoti vairāki jauni nodarbinātības pasākumi šai bezdarbnieku grupai.  

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti, paredzētas „Darbnīcas jauniešiem”. Pasākuma dalībniekiem tiks dota iespēja izglītības iestādēs izmēģināt sevi trīs profesionālās jomās, ikvienā darbojoties trīs nedēļas. Jaunieši varēs gan iepazīt katras jomas specifiku, gan iegūt pirmo pieredzi, lai izdarītu mērķtiecīgu un pamatotu izglītības un turpmākās profesionālās darbības izvēli.

Savukārt, lai veicinātu jauniešu bezdarbnieku darbošanos sabiedrības labā, tik īstenots pasākums "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam", tādējādi veicinot un popularizējot brīvprātīgo darbu. Pasākumā galvenokārt piedalīsies tie jaunieši bezdarbnieki, kuriem nav nepieciešami iztikas līdzekļi, jo, piemēram, finansiālu atbalstu nodrošina tuvinieki, taču ir motivācija attīstīt darba iemaņas. Dalības ilgums šajā pasākumā būs līdz sešiem mēnešiem. "Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam" ļaus jauniešiem iegūt vai attīstīt darba iemaņas un sociālās prasmes, kas vēlāk noderēs darba tirgū.

Pasākumā „Darba vieta jaunietim” tiks iesaistīti nelabvēlīgākā situācijā esošie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, piemēram, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma vai ar invaliditāti. Viņi, noslēdzot līgumu ar darba devēju, varēs 9 mēnešu laikā iegūt darba pieredzi, apgūt jaunas prasmes un iemaņas.