ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Zināmi Eiropas Sociālā fonda atklātas projektu iesniegumu atlases „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” rezultāti

Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde (turpmāk – Sadarbības iestāde) ir apstiprinājusi atklātas projektu iesniegumu atlases pirmā uzsaukuma rezultātus Eiropas Sociālā fonda aktivitātes „Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos” otrās kārtas (turpmāk – Aktivitāte) ietvaros.

Plānošanas reģionos tiks attīstīti sociālie pakalpojumi personām ar funkcionāliem traucējumiem, daudzbērnu un nepilnām ģimenēm, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm un bērniem bāreņiem, no vardarbības cietušām personām, pirmspensijas un pensijas vecuma personām u.c. Tādējādi tiks pilnveidotas sociāli neaizsargātāko sabiedrības pārstāvju sociālās un funkcionālās prasmes, veicināta viņu nodarbinātība un iekļaušanās sabiedrībā.

Pirmajā uzsaukumā tika saņemti 103 projektu iesniegumi, no kuriem apstiprināti ir 38 projekti par kopējo summu 3,5 milj. Ls. Visaktīvākie un sekmīgākie ir bijuši Rīgas un Kurzemes plānošanas reģionu projektu iesniedzēji. Projektu īstenošana tiks uzsākta 2011.gadā un ilgs ne vairāk kā 2 gadus.

Atbalstīto projektu ietvaros iepriekš minētajām mērķgrupām plānots izveidot vairākus jaunus Dienas centrus, attīstīt asistentu pakalpojumus, sniegt aprūpi mājās, izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas. Atsevišķi pasākumi sekmēs personu ar nepietiekamām vai neatbilstošām zināšanām un prasmēm iekļaušanos darba tirgū. Lai nodrošinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti, projektos paredzētas arī apmācības un profesionālais atbalsts sociālā darba speciālistiem. Projektu īstenotājiem sociālo pakalpojumu attīstīšanā nebūs jāiegulda līdzfinansējums, jo projekta īstenošanas izmaksas 100% apmērā segs Eiropas Sociālā fonda atbalsts. Pilns atbalstīto projektu saraksts ir pieejams Sadarbības iestādes mājas lapā www.nva.gov.lv/esf - sadaļā „Aktualitātes”.

2011.gada pirmajā ceturksnī Sadarbības iestāde plāno Aktivitātes otrā uzsaukuma izsludināšanu.


 
Sagatavoja:
Baiba Jakovļeva
NVA ESFD Projektu atbalsta nodaļas
projektu vadītāja
tālr.: 67072007