ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
03.07.2020


NVA informē Saeimu par aktualitātēm nodarbinātības jomā un 2011.gada plāniem

15.decembrī Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore B.Paševica, NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos V.Pūliņa un Pakalpojumu departamenta direktore I.Kalvāne ar Saeimas Pieprasījumu komisijas deputātiem apsprieda darba tirgus situāciju un NVA plānotos pasākumus 2011.gadam.

Baiba Paševica informēja deputātus, ka decembra sākumā NVA bija reģistrētas 2837 brīvās darba vietas, savukārt reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada 12.decembrī, tāpat kā oktobrī un novembrī, bija 14,3%. Decembra sākumā NVA bija reģistrēti 161 816 bezdarbnieki. 55% reģistrēto bezdarbnieku ir sievietes, 45% - vīrieši. Visvairāk bezdarbnieku bija ar profesionālo izglītību (36%), vispārējā izglītība ir 28% bezdarbnieku, pamatizglītība – 20%, augstākā – 13% un zemāka par pamatizglītību – 3% bezdarbnieku. Decembra sākumā NVA uzskaitē bija 59290 (37%) ilgstošie bezdarbnieki, 23507 (15%) bezdarbnieki jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 17023 (11%) bezdarbnieki pirmspensijas vecumā, 9182 (6%) bezdarbnieki ar invaliditāti.  2010.gada 11 mēnešos pastāvīgā darbā iekārtojās 84729 bezdarbnieki, no tiem 37% darbu atraduši pēc NVA saņemtajiem pakalpojumiem.

Informējot Saeimas deputātus par nodarbinātības situāciju valstī, NVA direktore B. Paševica minēja NVA darbības prioritātes 2011.gadā:

1. Bezdarbnieku aktivizēšanas pasākumi, kas sagatavo bezdarbniekus jaunām darba tirgus iespējām.

2. Sadarbības ar darba devējiem attīstīšana, īpaši darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma tiešā salāgošanā (darbinieku atlase pēc darba devēja pieprasījuma) un veicinot apmācību atbilstoši konkrētā darba devēja vajadzībām.

3. Īpašs atbalsts prioritārajām mērķgrupām - jauniešiem un ilgstošajiem bezdarbniekiem.

 
2011.gadā NVA plāno īstenot arī vairākus jaunus pasākumus:


1. „Darbnīcas jauniešiem”, kas domāts bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, kuri nav ieguvuši profesionālo izglītību vai nav bijuši iepriekš nodarbināti.

2. „Atbalsts jauniešu brīvprātīgajam darbam”, lai veicinātu jauniešu  bezdarbnieku, vecumā no 18 līdz 24 gadiem, darbību sabiedrības labā, popularizējot brīvprātīgā darba iespējas Latvijā un veicinot tā attīstību.

3. „Darba vieta jaunietim”, šajā pasākumā tiks iesaistīti nelabvēlīgākā situācijā esošie jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem (piem., pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, ar invaliditāti), lai, noslēdzot līgumu ar darba devēju, 9 mēnešu laikā viņi varētu iegūt darba pieredzi, jaunas prasmes un iemaņas.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija pirms otrā lasījuma kā steidzamus atbalstīja grozījumus Invaliditātes likumā, kas paredz no 2011.gada ieviest pabalstu par asistenta izmantošanu. Par grozījumiem Invaliditātes likumā otrajā galīgajā lasījumā Saeimai jālemj 16.decembrī. Tiek plānots, ka pabalsta par asistenta izmantošanu izmaksu cilvēkiem ar I grupas redzes invaliditāti administrēs NVA. Pabalsta nodrošināšanai tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi, tā apmēru un piešķiršanas kārtību noteiks Ministru kabinets. Tiesības saņemt šo pabalstu nākamgad būs vairāk nekā 700 cilvēkiem ar redzes invaliditāti.