ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis Latvijā novembrī - 14,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada novembra beigās bija 14,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Salīdzinājumā ar 2010.gada oktobri valstī bezdarba līmenis nav mainījies. 4923 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki novembrī iekārtojās darbā.

NVA uzskaitē 2010.gada novembra sākumā bija 162497, novembra beigās – 161816 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 681 cilvēku.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada novembrī reģistrēts Rīgas reģionā – 11,0%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,1%. Kurzemes reģionā bezdarba līmenis novembrī bija 15,5%, Zemgales reģionā - 15,5%, Vidzemes reģionā - 16,0%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis novembrī bija: Rīgā - 10,1%, Ventspilī – 11,4%, Jelgavā – 10,8%, Daugavpilī – 11,9%, Jūrmalā – 13,6%, Liepājā – 16,5%, Rēzeknē - 22,7%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada novembrī piedalījās 58084 bezdarbnieki:

  •        profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā, t.s. apmācībā pie darba devēja - 6098;
  •        konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 24560, no tiem neformālajā izglītībā – 11762;
  •        pasākumos noteiktām personu grupām (valsts līdzfinansētā nodarbinātība) - 1713;
  •        kompleksajos atbalsta pasākumos – 3118;
  •        apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (darba praktizēšana pašvaldībās) – 22425.

Mūžizglītības pasākumus nodarbinātām personām novembrī uzsākuši 2394 cilvēki. Karjeras konsultācijas 2010.gada novembrī saņēmušas 7422 personas, no tām 4201 bezdarbnieks un darba meklētājs.

Novembra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 2837 aktuālās vakances.


Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv
Janis.Purvitis@nva.gov.lv