ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA īstenotajā “Jauniešu darba praksē” iesaistījušies 1887 jaunieši

ESF projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” īstenošana tika uzsākta 2009.gada 2.pusē. Lai jaunieši bezdarbnieki praktiskās apmācības ceļā varētu iegūt nepieciešamo darba pieredzi, kas viņiem palīdzētu atrast pastāvīgu darbu, no 2010.gada 1.augusta tiek īstenota jauna aktivitāte „Jauniešu darba prakse”, kurā var iesaistīties jaunieši - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas ieguvuši pamatizglītību, vidējo vai augstāko izglītību (t.sk. aroda un profesionālo) un nav uzsākuši darba attiecības vai ir bijuši nodibināti ne ilgāk kā sešus mēnešus. „Jauniešu darba prakse” iesaistītajiem jauniešiem nodrošina praktisku apmācību un ikmēneša stipendiju  120 latu apmērā. Dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā ir no 6 līdz 12 mēnešiem.

Projekta vadītāja Andra Osīte uzsver, ka „Jauniešu darba prakse” ir guvusi lielu atsaucību jauniešu vidū. „Jaunieši ir novērtējuši, ka tā ir ļoti laba iespēja gan gūt nepieciešamo darba pieredzi, gan saņemt finansiālu atbalstu. Arī darba devēji ir atsaucīgi. Līdz šim brīdim projekta aktivitātē iesaistījušies 790 darba devēji no visas Latvijas. Viņiem tā ir iespēja iegūt papildus darbiniekus, nodrošināt uzņēmumam dzīvotspēju, kā arī pat paplašināt ražošanu. Šobrīd jauniešu pieprasītāko prakses profesiju vidū ir, piemēram, grāmatveža palīgs, datu ievades speciālists, tirdzniecības darbinieks,  lauksaimnieks.”

Jāatzīmē, ka citu ESF projekta “Kompleksi atbalsta pasākumi” aktivitāšu ietvaros atbalstu var saņemt ne tikai jaunieši, bet arī ilgstošie bezdarbnieki, bezdarbnieki ar atkarībām, pēc soda izciešanas, ar invaliditāti, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, pirmspensijas vecumā, pēc atgriešanās no ārzemēm, ekonomiski neaktīvie bezdarbnieki.

Detalizētāka informācija pieejama NVA mājas lapas (www.nva.gov.lv ) sadaļā „Bezdarbniekiem un darba meklētājiem” -> "Darba un karjeras izvēles iespējas"-> „Kompleksie atbalsta pasākumi” vai "Nodarbinātības pakalpojumi" -> "Jauniešu darba prakse".

 
Papildu informācija:
Tālr. 67021835
Andra.Osite@nva.gov.lv