ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
10.07.2020


NVA informēs izglītības iestādes par sadarbības iespējām 2011.gadā

Lai informētu izglītības iestādes par Nodarbinātības valsts aģentūras(NVA) apmācību pasākumu norisi 2011.gadā un par plānotajiem iepirkumiem profesionālās tālākizglītības un pilnveides, kā arī neformālās izglītības programmu īstenošanai, 2010.gada 26.novembrī pulksten 11.00 Rīgā, Dzirnavu ielā 33, viesnīcas „Albert Hotel” konferenču zālē „Space” notiks informatīvs pasākums.

Klātesošie tiks informēti par Labklājības ministrijas(LM) politikas īstenošanu un NVA prioritātēm 2011.gadā, par apmācību pasākumu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem norisi šogad un plānotajām izmaiņām 2011.gadā, tostarp, par kuponu metodes ieviešanu bezdarbnieku apmācības īstenošanā.

Savukārt izglītības iestāžu pārstāvji stāstīs par savu pieredzi, kas iegūta, sadarbojoties ar NVA, tiks apspriesti priekšlikumi sadarbības pilnveidošanai 2011.gadā, notiks arī diskusija, kurā LM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, NVA un izglītības iestāžu speciālisti spriedīs par sadarbības turpmākās attīstības iespējām.

Pieteikšanās un papildinformācija:
Ineta Loginova
ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā – 2”
asistente
Pakalpojumu departaments
Apmācību nodaļa
Tālr. 67021794
Ineta.Loginova@nva.gov.lv

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021744
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv