ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


NVA informēja izglītības iestādes par sadarbības iespējām 2011.gadā

Lai sadarbības partnerus informētu par Nodarbinātības valsts aģentūras(NVA) apmācību pasākumu norisi 2011.gadā un par plānotajiem iepirkumiem profesionālās, kā arī neformālās izglītības programmu īstenošanai, 2010.gada 26.novembrī NVA Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļa ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā 2” ietvaros rīkoja informatīvo pasākumu, kurā tika pārstāvētas 104 izglītības iestādes no visiem Latvijas reģioniem. 

Pasākumu atklāja NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos V.Pūliņa, akcentējot NVA darbības prioritātes 2011.gadā, tostarp, apmācību pēc darba devēju pieprasījuma, atbalstu jauniešiem bezdarbniekiem, kā arī palīdzību tiem, kas bez darba atrodas ilgstoši. Par aktīvās darba tirgus politikas prioritātēm 2011.gadam informēja Labklājības ministrijas (LM) Darba departamenta direktors I.Lipskis. NVA Pakalpojumu departamenta Apmācību nodaļas vadītāja E.Lossane stāstīja par apmācību pasākumu norisi šogad un plānotajām izmaiņām 2011.gadā, tostarp, par kuponu metodes ieviešanu bezdarbnieku apmācības īstenošanā.

Izglītības iestāžu pārstāvji – U.Strautkalns no Biznesa augstskolas „Turība” Profesionālās izaugsmes centra un J.Dorofejeva no SIA „Biznesa komplekss” - analizēja pieredzi, kas gūta, sadarbojoties ar NVA, bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu apmācības procesā, dalījās atziņās un novērojumos, kā arī izteica priekšlikumus turpmākās sadarbības pilnveidei.

Pasākuma otrajā daļā notika diskusija, kuras gaitā LM, Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, NVA un izglītības iestāžu speciālisti kopīgi sprieda par turpmākās sadarbības attīstības un pilnveidošanas iespējām.


LM un NVA pārstāvju prezentācijas: