ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Noslēgusies NVA klientu aptauja

2010.gada jūlijā un augustā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) visās 28 reģionālajās filiālēs veica klientu aptauju, lai izvērtētu bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu viedokli par NVA darbību un pakalpojumiem.

Kopumā NVA darbinieku attieksme pret klientiem un NVA sniegtie pakalpojumi bija novērtēti pozitīvi. Vairums respondentu atzīmēja, ka viņus apmierina NVA filiāļu atrašanās vieta (92%) un klientu pieņemšanas laiki (97%). Uz jautājumu par NVA darbinieku attieksmi pret klientiem 50% aptaujāto atbildējuši, ka darbinieku attieksme pret klientiem ir ļoti laba, 42% attieksmi novērtēja kā labu un tikai 1% kā sliktu. 99% respondentu (par 4% vairāk nekā 2009.gadā) uzskata, ka NVA darbinieki pilnībā izskaidro bezdarbnieka un darba meklētāja tiesības un pienākumus. Taču salīdzinājumā ar 2009.gada aptaujas datiem šogad par 12% zemāk novērtētas NVA darbinieku prasmes izskaidrot situāciju darba tirgū un sniegt informāciju par brīvajām darba vietām. Palīdzību darba meklēšanas procesā par nozīmīgu atzinuši 70% respondentu, par apmierinošu - 26%, tikai 4% aptaujāto šādu palīdzību novērtējuši kā nepietiekamu.

2010.gadā NVA CV/vakanču portāla informāciju darba meklēšanas procesā izmantoja 41% respondentu, 95% no tiem uzskata, ka informācija par brīvajām darba vietām CV/Vakanču portālā ir viegli atrodama.

Kā izplatītākie informācijas ieguves avoti par NVA tiek minēti draugi un paziņas (38%), masu mediji (27%), NVA mājas lapa(www.nva.gov.lv) (23%), darba devēji (19%) un pašvaldības (16%).

Jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar 2009 gadu par 7% palielinājies to respondentu skaits, kas informāciju iegūst no NVA mājas lapas. 88% respondentu, kas apmeklējuši NVA mājas lapu, uzskata, ka informācija viegli atrodama, vēl lielāks respondentu skaits (92%) NVA mājas lapas informāciju vērtē arī kā viegli uztveramu.

Salīdzinājumā ar 2009.gada aptaujas rezultātiem, jāatzīmē, ka šogad par 9% palielinājies to respondentu skaits, kuri nemeklē darba iespējas ārzemēs un neplāno izbraukt no valsts, tomēr 35% respondentu darba iespējas ārzemēs jau ir atraduši vai tās meklē. 21% aptaujāto daba meklēšanas jautājumos ir izmantojuši Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) konsultantu pakalpojumus, bet 24% plāno to darīt.

Aptaujas dalībnieku ierosina sazinoties ar klientiem vairāk izmantot e-pastu, optimizēt bezdarbnieku pirmreizējo reģistrāciju, piemēram, paredzot iespēju bezdarbnieka statusu reģistrēt ar Interneta starpniecību, vairāk laika veltīt psiholoģiskā atbalsta sniegšanai, vienkāršot nodarbinātības pasākumu nosaukumus, pilnveidot informācijas dienu organizāciju, pieaicinot, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) vai Valsts ieņēmumu dienesta (VID) speciālistus.

Kopā aptaujāti 9135 NVA klientu. 62% respondentu ir sievietes, 38% - vīrieši. 16% aptaujāto ir vecumā līdz 25 gadiem, 48% - no 26 līdz 44 gadiem, 26% - no 45 līdz 55 gadiem un 10% - vecāki par 56 gadiem.

Visvairāk aptaujāto – 35% - bezdarbnieka statusā atrodas no 6 līdz 12 mēnešiem, 33% ir ilgstošie bezdarbnieki.