ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


NVA forumā analizē ekonomikas un darba tirgus attīstības tendences [+prezentācijas; foto]13. novembrī Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā izstādes „Darbs un karjeras iespējas 2010” ietvaros notika Nodarbinātības valsts aģentūras forums „Darba ņēmējs rītdienas darba tirgū”, kurā speciālisti un eksperti diskutēja par Latvijas ekonomikas attīstību un darba ņēmēja zināšanu un prasmju līmeņa atbilstību darba tirgus pieprasījumam, tā paaugstināšanas un izaugsmes izredzēm.

Forumu atklāja Labklājības ministrijas(LM) valsts sekretārs Ringolds Beinarovičs. Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretārs J.Pūce klātesošos iepazīstināja ar EM vidēja termiņa darba tirgus prognozēm, bet par Latvijas ekonomikas attīstības tendencēm un perspektīvākajām nozarēm darba tirgū informēja Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vadītāja S.Bērziņa.

Latvijas strādājošā portretu, raksturojumu un tendences iezīmēja Valsts prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs R.Ķīlis, savukārt Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietnieces I.Brantes un Augstākās izglītības departamenta Augstskolu un koledžu pārvaldības un finansēšanas nodaļas vadītājas M.Mekšes prezentācija bija veltīta izglītības sistēmas attīstībai atbilstoši darba tirgus pieprasījumam. Par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem bezdarbniekiem , darba meklētājiem un darba dēvējiem stāstija NVA Pakalpojumu departamenta direktore I.Kalvāne, raksturojot arī NVA klientu statistisko portretu.

Otrajā daļā foruma dalībnieki strādāja darba grupās un, noskatoties īsus videosižetus ar darba meklētāju un bezdarbnieku dzīves stāstiem, diskutēja par tipiskākajām problēmām, ar kurām saskaras darba meklētāji un darba devēji, un to risinājuma iespējām šā brīža Latvijas darba tirgus situācijā.Foruma ekspertu prezentācijas:
  1. Jānis Salmiņš, Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļas vadītājs: Ekonomikas ministrijas vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozes
  2. Roberts Ķīlis, sociālantropologs, Valsts prezidenta kancelejas Stratēģiskās analīzes komisijas priekšsēdētājs: Latvijas strādājošā portrets, raksturojums un tendences
  3. Santa Bērziņa, Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas vadītāja: Latvijas ekonomikas attīstības tendences un perspektīvākās nozares darba tirgū
  4. Ilze Brante, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece un Marina Mekša, Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības departamenta Augstskolu un koledžu pārvaldības un finansēšanas nodaļas vadītāja: Izglītības sistēmas attīstība atbilstoši darba tirgus pieprasījumam
  5. Inese Kalvāne, Nodarbinātības valsts aģentūras Pakalpojumu departamenta direktore: NVA piedāvātie pakalpojumi darba meklētajam

Foruma fotoreportāža: