ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
27.02.2020


NVA veic iepirkumu „Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei” (Iepirkuma identifikācijas numurs – 2010/87).

 
27. NVA veic iepirkumu "Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei" (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/87).
Publikācijas datums Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Iepirkuma līguma priekšmets Līguma izpildes termiņš
Saistošie dokumenti
12.10.2010
27.10.2010, plkst.10.00
Neformālās izglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem valsts valodas apguvei aktīvā nodarbinātības pasākuma „Neformālās izglītības ieguve” ietvaros
No 2011.gada 2.maija līdz 2012.gada 30.jūnijam, izņemot Izglītības iestādēm, kas pakalpojumu nodrošina NVA Siguldas filiāles pārraudzībā esošās administratīvās teritorijās, izpildes termiņš ir no 2011.gada 2.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam.

 

 

 2011.gada 28.aprīļa sēdē iepirkuma komisija vienbalsīgi nolēma izbeigt iepirkumu „Neformālās izglītības programmu valsts valodas apguvei īstenošana bezdarbniekiem un darba meklētājiem” (Iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2010/87) bez rezultāta pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja 2011.gada 8.aprīļa lēmumu Nr.4-1.2/11-98 un saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu, un iepirkuma nolikuma 44.punktu (Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultāta, ja nav saņemts neviens piedāvājums, vai nav saņemts neviens Nolikumam vai tehniskajai specifikācijai atbilstošs piedāvājums, kā arī citos gadījumos saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu).


Kontaktpersona:

Inese Kempa

Tālr.:  67021804

Fakss:  67021836

E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv  


Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.