ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Jūnijā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies visā Latvijā

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada jūnija beigās bija 15,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2010.gada maiju samazinājies par 0,6% punktiem. Jūnija mēnesī bezdarba līmenis samazinājies visos valsts reģionos.

6357 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki jūnijā iekārtojās darbā. Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 23066 bezdarbnieki jūnijā bija nodarbināti uz laiku.

NVA uzskaitē 2010.gada jūnija sākumā bija 183476, jūnija beigās – 176879 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 6597 cilvēkiem. 2010.gada jūnijā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 11165 personām.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada jūnijā reģistrēts Rīgas reģionā – 12,6%, savukārt augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,4%. Kurzemes reģionā jūnijā bezdarba līmenis pazeminājies līdz 16,7%, Zemgales reģionā tas bija 17,0%, Vidzemes reģionā – 17,4%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis jūnijā bija: Rīgā - 11,6%, Ventspilī – 11,6%, Jelgavā – 11,9%, Daugavpilī – 12,6%, Jūrmalā – 14,0%, Liepājā – 17,9%, Rēzeknē - 23,5%.  

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada jūnijā kopumā piedalījās 45725 bezdarbnieki, no tiem:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 1080;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 20295;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 997;
  • Darba praktizēšanā pašvaldībās – 21991.

Karjeras konsultācijas 2010.gada jūnijā saņēmušas 6225 personas, no tām 5977 bezdarbnieki un darba meklētāji.

2010.gada jūnija beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 2672 aktuālās vakances.