ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
06.04.2020


NVA uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā
 
 „Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”
(iepirkuma identifikācijas numurs – NVA 2010/83 )
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 25.oktobris plkst. 11:00.
Paredzamais līguma izpildes termiņš – 2,5 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
 
 
 
Saistošie dokumenti:
 
 
 

 Pasūtītāja kontaktpersona:
     Inese Kempa
     Fakss: 67021836
     E-pasts: inese.kempa@nva.gov.lv
 
 Kontaktpersona iepirkuma procedūras laikā sniedz tikai organizatorisku informāciju.