ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.07.2020


NVA paraksta nodomu protokolu par divpusēju sadarbību ar Ungārijas nodarbinātības dienestu

2009.gada 26. un 27.martā trīs Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pārstāvji NVA direktores vietnieces nodarbinātības politikas jautājumos Vijas Račinskas vadībā viesojās Ungārijas Nacionālā nodarbinātības un sociālajā dienestā (UNNSD). Vizītes galvenais mērķis bija iegūt informāciju par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) funkciju integrāciju UNNSD un pārrobežu sadarbību EURES ietvaros. Vizītes laikā tika uzsākta ciešāka abu nodarbinātības dienestu sadarbība, parakstot nodomu protokolu par divpusējo sadarbību.

26.martā vizītes ietvaros NVA pārstāvji apmeklēja UNNSD pārvaldi, kur iepazinās ar darba tirgus situāciju Ungārijā, nodarbinātības dienesta darbu un sniedza informāciju par nodarbinātības jomu Latvijā un NVA darbību. NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska un UNNSD direktors Kārojs Piriši (Károly Pirisi) apmainījās ar parakstītajiem nodomu protokoliem par divpusējo sadarbību.
UNNSD direktora padomnieks Ferencs Pēters (Ferenc P&eactute;ter) sniedza plašu ieskatu Ungārijas nodarbinātības dienesta darbā un darba organizācijā, tā funkcijās un piedāvātajos pakalpojumos klientiem, kā arī informēja par darba tirgus statistiku dažādos griezumos.
Dienas otrajā pusē NVA pārstāvji tika iepazīstināti ar Ungārijas EURES pārrobežu (cross-border) sadarbību ar Slovākijas un Austrijas kolēģiem. Šos jautājumus prezentēja Ungārijas EURES menedžeris Andrāšs Kalmārs (András Kalmár) un Ungārijas EURES koordinators Lāslo Kovi (László Kövi).

27.martā NVA pārstāvji tika uzņemti vienā no 12 UNNSD Budapeštas Darba centriem (Centrālās Ungārijas reģionālā dienesta sastāvā), kur tā vadītāja Ištvānne Dudāša (Istvánn&eactute; Dudás) iepazīstināja NVA pārstāvjus ar darba centra funkcijām, to izpildi un īstenotajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī sniedza atbildes uz dažādiem ar darba tirgu un nodarbinātības dienestu saistītiem jautājumiem.
Vizītes noslēgumā UNNSD pārstāvji informēja par EURES ietvaros īstenoto aptauju „EURES loma mobilitātes šķēršļu pārvarēšanā” (The role of EURES in overcoming mobility obstacles), kā arī tika pārrunātas abu dienestu īstenotā starptautiskā sadarbība un tās aktivitātes.