ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
26.01.2020


NVA viesojās Saksijas Izglītības institūciju apvienības delegācija

6.aprīlī Nodarbinātības valsts aģentūrā viesojās Saksijas Izglītības institūciju apvienības (Verband Sächsischer Bildungsinstitute e.V.) delegācija 10 cilvēku sastāvā, apvienības izpilddirektora Petera Broiera (Peter Bräuer) vadībā.

Viesus sagaidīja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska, kura informēja klātesošos par NVA organizētajiem aktīvās nodarbinātības pasākumiem. Vislielāko interesi viesi izrādīja par bezdarbnieku profesionālās apmācības un pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu Latvijā:

  • kādas prasības tiek izvirzītas izglītības iestādēm, lai tās varētu veikt bezdarbnieku apmācību;
  • kāda ir bezdarbnieku apmācības loma profesionālās izglītības sistēmā Latvijā;
  • vai NVA veic plānošanu, kādās profesijās veikt bezdarbnieku apmācību;
  • vai notiek izglītības iestāžu sadarbība ar darba devējiem, lai panāktu ātrāku bezdarbnieku iesaisti darba tirgū;
  • kāda ir bezdarbnieku stipendija apmācību laikā;
  • vai NVA piedāvā īpašas apmācības iespējas riska grupu bezdarbniekiem un skolēniem, u.c.

Pēc V.Račinskas sniegtā ieskata Latvijas bezdarbnieku apmācības sistēmā, diskusijas un interesējošo jautājumu noskaidrošanas, P.Broiers secināja, ka Vācijas bezdarbnieku apmācības sistēma ir ļoti līdzīga, atšķirības ir vērojamas tikai niansēs. P.Broiers atzinīgi novērtēja karjeras pakalpojumu lomu NVA sistēmā, proti - bezdarbniekam vai darba meklētājam pirms nepieciešamo apmācību izvēles ir iespēja aizpildīt dažādus profesionālās piemērotības testus, kā arī izmantot konsultācijas ar karjeras speciālistu, lai spētu izdarīt pamatotu apmācību izvēli. Savukārt Vācijas Federālās nodarbinātības aģentūras sniedz bezdarbniekiem iespēju pašiem izvēlēties nepieciešamos kursus un izglītības iestādi, nodarbinātības aģentūra tikai sniedz finansējumu izglītības iestādei par mācību procesu, kā arī papildu finansējumu, ja izglītības iestādei izdodas bezdarbnieku iekārtot darbā uzreiz pēc apmācību pabeigšanas. Tādā veidā izglītības iestādes tiek motivētas veikt kvalitatīvi savu darbu.

Saksijas Izglītības institūciju apvienība ir bezpeļņas organizācija, kas dibināta 1991.gada 27.martā. Apvienība patlaban apvieno 85 biedru filiāles, kurās ietilpst vairāk nekā 220 izglītības iestādes Saksijas reģionā. Organizācijas galvenajos uzdevumos ietilpst sadarbība ar mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī izglītības iestādēm, lai attīstītu jaunas apmācību sistēmas un tehnoloģijas, kā realizēt subsidētās apmācību un mūžizglītības programmas.