ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.01.2020


Šovasar skolēnu nodarbinātības pasākums nenotiks

Labklājības ministrija informēja, ka budžeta optimizācijas ietvaros aktīvais nodarbinātības pasākums "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālajās vai profesionālajās izglītības iestādēs" 2009.gada vasarā tiks iesaldēts.

Iepriekš tika meklēta iespēja rast finansējumu vasaras nodarbinātības pasākuma ietvaros vismaz 13 un 14 gadus vecu skolēnu nodarbināšanai, tomēr līdz ar budžeta līdzekļu turpmāko samazinājumu arī šī iecere nav īstenojama.

Atgādinām, ka sākot ar 2004.gadu NVA ik vasaru organizēja skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā, lai bērni un pusaudži ar valsts atbalstu varētu strādāt oficiālu darbu, gūstot darba pieredzi, pamatprasmes, iemaņas un iespēju nopelnīt.

2008. gadā vasaras nodarbinātības pasākumā tika nodarbināti 11 222 skolēni (7543 skolēni vecumā no 15 gadiem un 3679 trīspadsmit un četrpadsmitgadīgie bērni, to skaitā 173 skolēni ar īpašām vajadzībām), savukārt 2004. gadā ar NVA starpniecību bija nodarbināti 3225 skolēni, 2005. – 9198, 2006. – 11552 un 2007. – 7781 skolnieks.