ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.01.2020


NVA direktore informē Saeimu par bezdarbnieku reģistrāciju un apmācību

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore Baiba Paševica un Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta direktore Inese Kalvāne 28.aprīlī piedalījās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisijas sēdē, kurā tika apspriesti bezdarbnieku reģistrācijas, apmācības un bezdarbnieku pabalstu izmaksas jautājumi. Sanāksmē piedalījās arī Labklājības ministrijas un Valsts sociālās apdrošināšanas pārstāvji.

Raksturojot situāciju bezdarba jomā, NVA direktore norādīja, ka Latvijā ir 2.augstākais bezdarba līmenis Eiropas Savienībā. Bezdarba pieauguma tempi patlaban Latvijā vairs nav tik strauji.

26.aprīlī NVA uzskaitē bija 122518 bezdarbnieki, tādejādi reģistrētā bezdarba līmenis ir sasniedzis 10,9%, ņemot vērā aktualizētos Centrālās statistikas pārvaldes datus par ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitu, kas 2008.gadā valstī pieaudzis par 27 900 cilvēkiem.

Šā gada martā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 21310, bet noņemts 8376 cilvēkiem. 2009.gada 1.ceturksnī 9908 bezdarbnieki iekārtojās darbā.

2009.gada marta beigās no bezdarbnieku kopskaita 47% (55 277) bija sievietes un 53% (61 491) vīrieši. 13435 bezdarbnieki (11,5%) bija ar augstāko izglītību, 44831 (38,4%) – ar profesionālo, 33263 (28,5%) – ar vispārējo vidējo izglītību, 20859 (17,9%) ar pamatizglītību un 2233 (1,9%) – ar zemāku par pamatizglītību. 2147 bezdarbnieki savu izglītību nebija norādījuši.

Martā NVA uzskaitē kā bezdarbnieki bija 17254 jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 10819 pirmspensijas vecuma cilvēki, 9571 ilgstošie bezdarbnieki, 5234 invalīdi, 3097 bezdarbnieki pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, 311 personas pēc soda izciešanas ieslodzījuma vietās. NVA direktore kā satraucošu tendenci minēja to, ka gados jaunie bezdarbnieki lielākoties ir bez profesijas.

Bezdarbnieku konkurētspēju darba tirgū veicina NVA piedāvātās profesionālās un neformālās apmācības programmas, kā arī citi aktīvie nodarbinātības pasākumi, kas palielina izredzes atrast darbu. 2009.gadā profesionālajā apmācībā (t.sk. apmācība pie darba devēja) NVA plāno iesaistīt 5075 bezdarbniekus, savukārt neformālajā apmācībā – 9191.

Lai sniegtu pēc iespējas efektīvāku un individualizētu pakalpojumu, veicinot darba ņēmēju konkurētspēju, NVA izstrādā jaunus piedāvājumus: Atbalsta programmu bezdarbniekiem ar sākotnēji augstāku izglītību, Apmācību kuponu ieviešanu bezdarbnieku profesionālajā un neformālajā apmācībā u.c.

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sociālās drošības apakškomisijas sēdē tika uzsvērta bezdarbnieku profesionālās apmācības un kvalifikācijas celšanas nozīme pašreizējā ekonomiskajā situācijā. Sanāksmes dalībnieki sprieda par uzņēmējdarbības stimulēšanas nepieciešamību, šim mērķim piesaistot arī ESF līdzekļus, lai saglabātu esošās un radītu jaunas darba vietas.

Kā zināms, NVA šogad daļai bezdarbnieku atviegloja arī ar bezdarbnieka statusu saistīto procedūru kārtošanu, piedāvājot iespēju, reģistrējoties NVA bezdarbnieka statusa saņemšanai, vienlaikus aizpildīt arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai adresēto iesniegumu pabalsta saņemšanai. Šādu iespēju laikposmā no 11.februāra līdz 31.martam izmantoja jau 5534 bezdarbnieki. Pabalstus saņem puse no NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem.