ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Jūlijā reģistrētā bezdarba līmenis samazinājies līdz 15,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada jūlija beigās bija 15,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2010.gada jūniju samazinājies par 0,3% punktiem. 5602 Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) reģistrētie bezdarbnieki jūlijā iekārtojās darbā. NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada jūlijā kopumā piedalījās 49465 bezdarbnieki.

 

NVA direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Anita Jākobsone: „Reģistrētais bezdarbs jūlijā samazinājies visās lielākajās Latvijas pilsētās un gandrīz visos reģionos, izņemot Latgali, kur tas palika iepriekšējā mēneša līmenī. Turpina palielināties arī NVA reģistrēto vakanču skaits, jūlija beigās mūsu datu bāzē bija reģistrētas 3279 aktuālās vakances, tas ir par 607 vakancēm vairāk nekā jūnija beigās. Visvairāk brīvo darba vietu darba devēji piedāvā apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, tirdzniecībā, automobiļu un motociklu remontā, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu jomā, lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.”

 

NVA uzskaitē 2010.gada jūlija sākumā bija 176879, jūlija beigās – 173301 bezdarbnieks. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 3578 cilvēkiem. 2010.gada jūlijā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 12137 personām, savukārt bezdarbnieka statusu zaudēja - 15906.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada jūlijā reģistrēts Rīgas reģionā – 12,3%, augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,4%. Kurzemes reģionā jūlijā bezdarba līmenis pazeminājies līdz 16,4%, arī Zemgales reģionā tas bija 16,4%, savukārt Vidzemes reģionā – 17,1%.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis jūlijā bija: Rīgā - 11,3%, Ventspilī – 11,4%, Jelgavā – 11,7%, Daugavpilī – 12,3%, Jūrmalā – 13,6%, Liepājā – 17,7%, Rēzeknē - 22,9%.  

No tiem 49465 bezdarbniekiem, kuri jūlijā bija iesaistīti NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos:
•    1248 piedalījās Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā ;
•    21651 - Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos;
•    1716 - Kompleksajos atbalsta pasākumos ;
•    23295 - Darba praktizēšanā pašvaldībās.

Jāatzīmē, ka NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 24382 bezdarbnieki jūlijā bija nodarbināti uz laiku.

Karjeras konsultācijas 2010.gada jūlijā saņēmušas 5908 personas, no tām 5736 bezdarbnieki un darba meklētāji.


Sagatavoja:

Informācijas nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv