ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.07.2020


Darba praktizēšanā pašvaldībās 2010.gadā plānots iesaistīt 48200 bezdarbniekus

Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansētā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” (darba praktizēšana ar 100 Ls stipendiju) īstenošanai 2010.gadā Ministru Kabinets piešķīra papildfinansējumu 13,1 milj. latu apmērā, līdz ar to NVA, veicot grozījumus projekta kārtībā, šogad plāno pasākumā iesaistīt kopumā 48200 bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un izveidot 33 747 darba praktizēšanas vietas pašvaldībās. Saskaņā ar projekta grozījumiem NVA aktīvais nodarbinātības pasākums „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” tiks īstenots arī 2011. gadā.

2010.gada 7.jūnija dati liecina, ka patlaban pasākuma ietvaros darba praktizēšanu veic 17113 bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Vislielākais darba praktizēšanas vietās nodarbināto bezdarbnieku skaits šobrīd ir Latgales reģionā (5921), kur ir arī visaugstākais bezdarba līmenis valstī. Rīgas reģionā pašvaldību izveidotajās darba praktizēšanas vietās ir nodarbināti 3285, Kurzemē – 3032, Vidzemē – 2349 un Zemgalē– 2526 bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Vēl 51516 bezdarbnieki ir pieteikušies un gaida iesaistīšanos pasākumā „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība”.

Darba praktizēšana pašvaldībās tiek īstenota kopš pagājušā gada septembra, lai atbalstītu bezdarbniekus, kuri nesaņem bezdarbnieka pabalstu un palikuši bez iztikas līdzekļiem. Pasākuma gaitā Latvijas pašvaldībās kopumā tika iesaistīti jau 42259 bezdarbnieki un izveidotas 33939 darba praktizēšanas vietas.


Uzziņai: Darba praktizēšanas pašvaldībās mērķis ir bezdarbnieku fiziska darba iemaņu iegūšana un uzturēšana, ja dalība noteiktajā darba praktizēšanā rada sociālo labumu sabiedrībai. Bezdarbnieki, kas tiek iesaistīti darba praktizēšanas pasākumā, par pilna laika darba praksi sabiedriskā labuma darbos (40 stundas nedēļā) ik mēnesi saņem stipendiju 100 latu apmērā. Bezdarbnieka kopējais dalības ilgums pasākumā nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus gada laikā, taču gada laikā bezdarbnieks var rindas kārtībā piedalīties pasākumā arī atkārtoti. Darba prakses vietām jābūt izveidotām pašvaldību teritorijās. Darba praktizēšanai nedrīkst būt komerciāli nolūki.

 
Sagatavoja:
Informācijas nodaļas vadītāja
Iveta Kancēna
Tālr. 67021744; 67021808
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv