ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
18.11.2019


NVA uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

„Ekspertu pakalpojumi biznesa plānu izvērtēšanai un apstiprināto biznesa plānu īstenošanas atbilstības novērtēšanai”
(iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr.2010/39).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 20.jūlijs, plkst. 10:00.


Saistošie dokumenti: