ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis decembrī Latvijā bija 16,0%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2009.gada decembra beigās bija 16,0% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2009.gada novembri pieaudzis par 0,9% punktu.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2009.gada decembra sākumā bija 169236, decembra beigās – 179235 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 9999 cilvēkiem. 2009.gada decembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 19922 personām.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis decembrī reģistrēts*: Rīgas pilsētā - 12,1%, Tukuma rajonā – 12,2 %, Ventspils rajonā – 12,5%, Daugavpils pilsētā – 13,3%, Jelgavas pilsētā – 13,5%, Jūrmalas pilsētā – 14,1%, Ventspils pilsētā – 14,1%, Limbažu rajonā – 14,6%.

Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada decembrī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 32,7%, Ludzas rajonā – 28,3%, Krāslavas rajonā – 25,0%, Kuldīgas rajonā– 23,9%, Rēzeknes pilsētā - 23,4%, Balvu rajonā – 23,0%, Preiļu rajonā – 22,7%, Dobeles rajonā – 23,2%, Alūksnes rajonā – 20,8%, Aizkraukles rajonā – 20,1%.

3072 NVA reģistrētie bezdarbnieki decembrī iekārtojās darbā. Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 21731 bezdarbnieks decembrī strādāja pagaidu darbos.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2009.gada decembrī kopumā piedalījās 46870 bezdarbnieki, no tiem:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 5303;
  •  Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 19282;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 3168 cilvēki;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 53 cilvēki;
  • Apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība – 17334 cilvēki.

Pasākuma „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” ietvaros mācības decembrī uzsākuši 1295 bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie.

Karjeras konsultācijas 2009.gada decembrī saņēmušas 4234 personas, no tām 3535 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Decembra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 1389 aktuālas vakances.

* 2009.gada statistikas dati tiek norādīti atbilstoši rajonu sadalījumam, kurš bija spēkā līdz 2009.gada 1.jūlijam.