ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
11.12.2019


Reģistrētā bezdarba līmenis janvārī Latvijā bija 16,6%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada janvāra beigās bija 16,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2009.gada decembri pieaudzis par 0,6% punktiem.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2010.gada janvāra sākumā bija 179235, janvāra beigās – 186295 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 7060 cilvēkiem. 2010.gada janvārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 17657 personām.
Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada janvārī reģistrēts Rīgas reģionā – 13,7%, savukārt
augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 21,8%. Kurzemes reģionā janvārī bezdarba līmenis sasniedzis 18,4%, Vidzemes reģionā – 18,6%, Zemgales reģionā – 18,9%.
Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis janvārī bija: Rīgā - 12,5%, Daugavpilī – 13,8%, Jelgavā – 13,8%, Ventspilī – 14,5%, Jūrmalā – 14,8%, Liepājā – 19,3%, Rēzeknē - 23,8%.
3870 NVA reģistrētie bezdarbnieki janvārī iekārtojās darbā. Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 20239 bezdarbnieki janvārī strādāja pagaidu darbos.
 
NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada janvārī kopumā piedalījās 38297 bezdarbnieki, no tiem:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 3987;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 13442;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2216 cilvēki;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 99 cilvēki;
  • Apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība – 17663 cilvēki.

Pasākuma „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” ietvaros mācības janvārī uzsākuši 590 bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie.
Karjeras konsultācijas 2010.gada janvārī saņēmušas 4075 personas, no tām 3787 bezdarbnieki un darba meklētāji.