ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


NVA direktore iepazīstina Liepājas domes deputātus un uzņēmējus ar aktuālo darba tirgus situāciju Latvijā

Lai informētu par darba tirgus situāciju un aktuālajiem nodarbinātības jautājumiem, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) direktore B.Paševica  un Eiropas sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” vadītāja A.Osīte 29. aprīlī apmeklēja Liepāju, kur piedalījās Liepājas pilsētas Domes trīspusējās konsultatīvās padomes sēdē.  

ESF, NVA un Liepājas pilsētas domes kopīgi organizētajā seminārā "Nodarbinātības valsts aģentūras jaunie nodarbinātības pasākumi, to īstenošana. Aktualitātes, problēmas un risinājumi" piedalījās arī Liepājas Domes priekšsēdētājs U.Sesks, viņa vietnieks G.Ansiņš, Domes Ekonomikas nodaļas eksperte nodarbinātības jautājumos A.Saldovere, NVA filiāles vadītāja D.Baumane, kā arī pilsētas arodbiedrību un lielāko uzņēmumu pārstāvji.

NVA direktore B.Paševica klātesošiem prezentēja situāciju nodarbinātības jomā valstī, īpaši akcentējot rādītājus Kurzemes reģionā un Liepājā, kā arī informēja par NVA jaunajiem nodarbinātības pasākumiem un iedzīvotāju iesaistīšanās iespējām tajos, piemēram, ESF projektos „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, „Pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguve”, „Kompleksi atbalsta pasākumi”, „Jauniešu darba prakses”.

Semināra laikā tika apspriesti ar nodarbinātības veicināšanu saistīti jautājumi, kas ir aktuāli tieši Liepājas novada iedzīvotājiem un uzklausīti ierosinājumi NVA pasākumu pilnveidošanai.

Tāpat vizītes ietvaros tika izvērtēta NVA un Liepājas pašvaldības līdzšinējā sadarbība NVA organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos, to skaitā bezdarbnieku un nodarbināto apmācībā, ESF projektā „Apmācība Darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” jeb tā dēvētajā „100 Ls stipendiātu programmā”. Liela interese pilsētas uzņēmējiem bija par Jauniešu darba praksēm ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” ietvaros, ko plānots uzsākt šā gada jūnijā.

B.Paševica informēja, ka līdz ar pirmajām bezdarba līmeņa stabilizācijas pazīmēm valstī, arī Liepājas pilsētā vērojama bezdarba neliela līmeņa samazināsānās. Tā šā mēneša laikā, saskaņā ar NVA Liepājas filiāles datiem, darbā iekārtojušies 435 reģistrētie bezdarbnieki, bet šogad kopumā darbu atraduši – 1249 iedzīvotāji. Tomēr bezdarba līmenis Liepājas pusē vēl joprojām ir augsts – 19,5%.

NVA Liepājas filiāles vadītāja D. Baumane informēja, ka no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita 4124 (jeb 53%) ir sievietes, 1142 (14,7%) - jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, 1729 (22,9%)  - ilgstošie bezdarbnieki, 717 (9,5%) - pirmspensijas vecuma bezdarbnieki  un 313 (4%) invalīdi.

NVA direktore kopā ar Liepājas Domes vadību piedalījās preses konferencē un sniedza intervijas žurnālistiem.

B.Paševica apmeklēja NVA fināli Liepājā, Graudu ielā 50, kur tikās ar filiāles darbiniekiem un pārrunāja darba aktualitātes.

Liepājas Domes trīspusējās konsultatīvās padomes sastāvā darbojas pašvaldības, pilsētas darba devēju un arodbiedrības pārstāvji.