ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


12 bezdarbnieki iegūst ķīmisko procesu tehniķa kvalifikāciju un strādās AS „Grindeks”


NVA īstenotā nodarbinātības pasākuma „Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana pēc darba devēja pieprasījuma” ietvaros divpadsmit Rīgas reģionālajā filiālē reģistrētie bezdarbnieki apguva izglītības programmu "Ķīmisko procesu tehniķis".

Četru mēnešu laikā viņi mācījās Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžā, kur apguva teorētiskās zināšanas, savukārt divus mēnešus strādāja akciju sabiedrībā "Grindeks", apgūstot praktiskas darba iemaņas. Visus divpadsmit absolventus, kuriem tagad ir ķīmisko procesu tehniķa kvalifikācija, farmācijas kompānijā "Grindeks" nodrošinās ar darbu.  

Nodarbinātības valsts aģentūras direktore Baiba Paševica:
"Mūsu galvenais uzdevums ir panākt darba meklētāju atgriešanos darba tirgū, ko varam veicināt, sadarbojoties ar darba devējiem. Ja mūsu klientiem būs darbs, tad ieguvēji būs arī darba devēji, jo, attīstoties ražošanai un uzņēmējdarbībai, darba tirgū noteicošās prasības būs darbaspēka izglītības kvalitāte, prasmes un pieredze. Aicinu arī citus Latvijas darba devējus smelties no labās prakses piemēra, ko izmantoja "Grindeks", lai mūsu klienti, iegūstot uzņēmumos profesionālās iemaņas un specifiskas zināšanas, reāli iekārtotos darbā, bet darba devēji iegūtu kvalificētus, konkurētspējīgus un uzticamus darbiniekus."

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Bezdarbnieku profesionālā apmācība, pārkvalifikācija vai kvalifikācijas paaugstināšana pēc darba devēja pieprasījuma” ļauj darba devējiem ar NVA atbalstu sagatavot nepieciešamos speciālistus. Apmācība tiek organizēta, ja darba devējs uzņemas saistības pēc apmācības beigšanas pieņemt bezdarbnieku darbā un nodarbināt attiecīgajā profesijā.


Pārkvalifikācijas kurss centīgākajiem palīdz iegūt darbu A/s "Grindeks"!
Skatiet labas prakses piemēra video!


© Sižets no TV raidījuma "Viss notiek", autors: Ansis Bogustovs (HansaMedia), 07.12.2009