ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


2010.gadā darba praksēs pašvaldībās papildus varēs iesaistīt 25,5 tūkstošus bezdarbnieku

Akceptējot Labklājības ministrijas (LM) priekšlikumus valsts budžeta līdzekļu piesaistei, valdība šodien konceptuāli atbalstīja finansējuma 13,1 milj. latu apmērā piešķiršanu papildus praktizēšanas vietu izveidošanai pašvaldībās.

Tas nozīmē, ka šogad darba praksēs papildus varēs iesaistīties vairāk kā 25,5 tūkst. bezdarbnieku, kas vairs nesaņem bezdarbnieka pabalstu. Pašlaik paredzēts, ka jau esošā finansējuma ietvaros atbalstu sniegs 24,7 tūkst. bezdarbnieku. Līdz ar to kopumā pasākuma ietvaros šogad tiks atbalstīti 50,2 tūkst. bezdarbnieku, kas saņems finansiālu atbalstu stipendijas veidā.

Lai saņemtu minēto finansējumu, vēl nepieciešams Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas saskaņojums.

Atgādinām, ka, ņemot vērā krīzes apmēru un izanalizējot citu Eiropas valstu pieredzi par rīcību šādos apstākļos, pasākums Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībā ir viens no būtiskākajiem īstermiņa aktīvās darba tirgus politikas pasākumiem finanšu ietilpības un dalībnieku iesaistes ziņā. Darba praktizēšana ir viens no LM pārziņā esošajiem Sociālās drošības tīkla pasākumiem.

LM atgādina, ka minētais pasākums izstrādāts, ņemot vērā Pasaules Bankas (PB) ekspertu pieredzi līdzīga apmēra krīzēs pasaulē. Tā mērķis ir stabilizēt sociālekonomisko situāciju, nodrošināt bezdarbnieku aktivizāciju veidā, kas netraucē ekonomikas restrukturizāciju. Vienlaikus LM norāda, ka darba praktizēšana pašvaldībās mazina nabadzības risku. Tas ir īpaši būtiski pašreizējos apstākļos, kad Latvijas iekšzemes kopprodukta kritums un līdz ar to arī bezdarba līmenis neizbēgami ir sasnieguši vēsturiskus apmērus.

Pasākums tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. Pēc LM rīcībā esošās informācijas dalību pasākumā Darba praktizēšana ar stipendiju pašvaldībās līdz 2010.gada 8.martam bija uzsākuši 23,3 cilvēki. Papildu informācija par pasākumu Darba praktizēšana ar 100 Ls stipendiju ir pieejama NVA mājas lapas sadaļā "Bezdarniekiem un darba meklētājiem".

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste,
67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv