ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu palielinās subsidēto darba vietu skaitu

Lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti un citu mērķa grupu bezdarbnieku nodarbinātību, Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu tuvākajā laikā subsidētajās darba vietās papildus varēs iesaistīt aptuveni 500 bezdarbnieku.

To paredz 20.aprīlī valdībā akceptētās izmaiņas ESF aktivitātē „Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem".

Izmaiņas paredz, ka darba devējs turpmāk cilvēkus ar invaliditāti atbalstītajās darba vietās varēs nodarbināt līdz 36 mēnešiem jeb 3 gadiem. Līdz šim maksimālais bezdarbnieku invalīdu nodarbināšanas termiņš bija 24 mēneši. Tāpat darba devējiem būs jāņem vērā, ka atbalsts vienas darba vietas pielāgošanai cilvēkam ar invaliditāti nevarēs pārsniegt 500 latus.

Savukārt darba devējiem - biedrībām un nodibinājumiem, kuru darbības mērķis ir saistīts ar atbalsta sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti, no projekta līdzekļiem tiks segtas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

LM ar ESF atbalstu līdz 2013.gadam subsidētajā nodarbinātībā plāno papildus ieguldīt 4 milj. latu.

Atgādinām, ka atbilstoši darba devēja noteiktajām izglītības un darba pieredzes prasībām, subsidētajās darba vietās iesaista darbspējas vecuma bezdarbniekus, kas vēlas strādāt konkrētajā profesijā, ar vai bez iegūtas izglītības vai darba pieredzes.

Subsidētajās darba vietās iesaista šādu mērķgrupu bezdarbniekus: cilvēkus ar invaliditāti; bezdarbniekus, kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs vai nav iegūta vispārējā vidējā izglītība, bezdarbnieki, kas vecāki par 50 gadiem u.c.

Subsidētā nodarbinātība bezdarbniekiem sniedz iespēju izprast darba tirgus prasības, sekmējot viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā. 2009.gadā, neskatoties uz ekonomiskās krīzes ietekmi un brīvo darba vietu skaita samazināšanos, pēc dalības subsidēto darba vietu projektā, darbā iekārtojās 69% bezdarbnieku.

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra un kopējais finansējums projekta īstenošanai līdz 2013.gadam ir  gandrīz 7 milj. latu.

Vairāk informācijas par iesaistīšanos atbalstītajās darba vietās var uzzināt NVA mājas lapas sadaļās "Bezdarbniekiem un darba meklētājiem" un "Darba devējiem".

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja,
67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste,
67021666, 26519920, liene.zvereva@lm.gov.lv