ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis martā Latvijā bija 17,3%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada marta beigās bija 17,3% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2010.gada februāri pieaudzis par 0,2% punktiem jeb palielinājies par 2221 cilvēku. 5572 NVA reģistrētie bezdarbnieki martā iekārtojās darbā. Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 23386 bezdarbnieki martā bija nodarbināti uz laiku.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2010.gada marta sākumā bija 192032, marta beigās –  194253 bezdarbnieki. 2010.gada martā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 16349 personām.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada martā reģistrēts Rīgas reģionā – 14,2%, savukārt augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,9%. Kurzemes reģionā martā bezdarba līmenis sasniedzis 19,0%, Vidzemes reģionā – 19,5%, Zemgales reģionā – 19,8%. Marta mēnesī bezdarba līmenis nedaudz samazinājies NVA Kuldīgas un Aizkraukles filiāļu teritorijās, kā arī Liepājas pilsētā.

Valsts lielākajās pilsētās bezdarba līmenis martā bija: Rīgā - 12,9%, Jelgavā – 14,1%, Daugavpilī – 14,2%, Ventspilī – 14,7%, Jūrmalā – 15,3%, Liepājā – 19,6%, Rēzeknē - 25,0%.  

NVA direktore Baiba Paševica:
„Bezdarba līmenis vairs nepieaug tik strauji, kā tas bija vērojams visa 2009.gada garumā, tāpēc var runāt par zināmām stabilizācijas pazīmēm. Tomēr straujš bezdarba līmeņa samazinājums vēl nav sagaidāms, bezdarbnieku skaits valstī ir ārkārtīgi liels, un, lai bezdarbs strauji kristos, jābūt ekonomikas izaugsmei, uzņēmējdarbības attīstībai, jārada daudz jaunu darba vietu, kuru valstī šobrīd trūkst.”

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada martā kopumā piedalījās 45935 bezdarbnieki, no tiem:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 3157;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 17795;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 1928 cilvēki;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 99 cilvēki;
  • Darba praktizēšanā pašvaldībās – 22017 bezdarbnieki, kas nesaņem bezdarbnieka pabalstu.

Karjeras konsultācijas 2010.gada martā saņēmušas 6535 personas, no tām 5878 bezdarbnieki un darba meklētāji.

2010.gada martā beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 1696 aktuālās vakances.

B.Paševica: „Bezdarba mazināšanos var sekmēt sezonālie darbi, tāpēc, vasarai tuvojoties, aicinu darba devējus jau savlaicīgi pieteikt Nodarbinātības valsts aģentūrā sezonas vakances. Savukārt bezdarbniekiem atgādinu, ka viņiem ir tiesības slēgt ar darba devēju terminēto darba līgumu uz laiku līdz 2 mēnešiem, vienlaikus saglabājot bezdarbnieka statusu.”