ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
04.04.2020


NVA ESF departamenta Finanšu vadības un kontroles nodaļas vecākās referentes amatā iecelta I.Baltābola

Pamatojoties uz Valsts civildienesta likuma 37.panta pirmo, otro un trešo daļu, kā arī ņemot vērā Labklājības ministrijas norādīto lietderības pamatojumu pārcelšanai, Ilzes Baltābolas atbilstību Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības un kontroles nodaļas vecākā referenta amata aprakstā izvirzītajām prasībām, Finanšu ministrijas un I.Baltābolas piekrišanu pārcelšanai, Ministru prezidents ar 2010.gada 1.aprīli uz nenoteiktu laiku pārcēlis I.Baltābolu no Finanšu ministrijas Audita un revīzijas departamenta Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un ārvalstu finanšu palīdzības finanšu kontroles nodaļas vecākā referenta amata Nodarbinātības valsts aģentūras Eiropas Sociālā fonda departamenta Finanšu vadības un kontroles nodaļas vecākā referenta amatā.