ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
25.02.2020


NVA uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā „NVA DOBELES FILIĀLES ĒKAS REKONSTRUKCIJA DOBELĒ, ZAĻĀ IELĀ 27”

Nodarbinātības valsts aģentūra
uzaicina pretendentus piedalīties atklātajā konkursā

„NVA DOBELES FILIĀLES ĒKAS REKONSTRUKCIJA DOBELĒ, ZAĻĀ IELĀ 27”
(iepirkuma identifikācijas numurs – NVA Nr. 2010/24_ERAF).

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 2010.gada 29.aprīlis, plkst. 10:00.

Saistošie dokumeni: