ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.04.2020


Ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jaunieši bezdarbnieki varēs iesaistīties praksē pie darba devēja

Lai ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu sniegtu jauniešiem bezdarbniekiem iespēju iegūt pirmo darba pieredzi, valdība šodien atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādāto jauno iniciatīvu jauniešu bezdarbnieku nodarbināšanai.

LM, pārskatot aktīvo nodarbinātības pasākumu Kompleksie atbalsta pasākumi saturu, to papildināja ar jaunu aktivitāti - jauniešu darba prakse, kas dos iespēju jauniešiem iegūt pirmās darba iemaņas.

Iesaistīties pasākumā varēs bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ir ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības pabeigšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai arī  līdz dalībai pasākumā bija nodarbināti līdz 6 mēnešiem.

Praktizēties pie darba devēja varēs no 6 līdz 12 mēnešiem, katru mēnesi saņemot stipendiju 120 latu apmērā.

Plānots, ka Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) pieteikties pasākumam varēs, sākot ar šī gada maiju. Vairāk informācija savlaicīgi būs pieejama NVA mājas lapā www.nva.gov.lv.

Bez tam Kompleksie atbalsta pasākumi tiek papildināti ar vēl vienu jaunu aktivitāti – bērnu pieskatīšana. Tas nozīmē, ja bezdarbnieks, kura apgādībā ir pirmsskolas vecuma bērns, iesaistīsies kādā no NVA piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, viņam pasākuma laikā (līdz 6 mēnešiem) nodrošinās bērna pieskatīšanu.

Kompleksajos atbalsta pasākumos līdz šim tika paredzētas tādas aktivitātes kā individuālās speciālistu, grupu un karjeras plānošanas konsultācijas, darba prasmju attīstība darba vadītāja uzraudzībā, pasākumi personām atkarības problēmu risināšanai, darba terapija elementāro darba prasmju atjaunošanai vai apguvei, praktiska apmācība darba vietā 40 stundas nedēļā, pavadoņa, asistenta un surdotulka pakalpojumu nodrošināšana personām, kurām noteikta invaliditāte u.c. Tomēr, izvērtējot šībrīža situāciju nodarbinātībā, minētās aktivitātes tiks aizstātas ar jaunajām iniciatīvām.

Komplekso atbalsta pasākumu īstenošanā kopumā tiks ieguldīti ESF un valsts līdzekļi aptuveni 12 milj. latu apmērā, līdz 2013.gadam sniedzot atbalstu gandrīz 14 tūkst. personām.

To paredz 9.martā valdībā pieņemtie grozījumi ESF aktivitātē Kompleksie atbalsta pasākumi.

Informāciju sagatavoja:
Ilona Jurševska, Komunikācijas nodaļas vadītāja, 67021665, 26110065, ilona.jursevska@lm.gov.lv
Liene Zvereva, sabiedrisko attiecību speciāliste, 67021666, 26519920,  liene.zvereva@lm.gov.lv