ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
12.07.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis februārī Latvijā bija 17,1%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2010.gada februāra beigās bija 17,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2010.gada janvāri pieaudzis par 0,5% punktiem.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2010.gada februāra sākumā bija 186 295, bet februāra beigās – 192 032 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 5737 (salīdzinoši visa janvāra laikā par 7060) cilvēkiem. 2010.gada februārī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 16 823 personām, tas ir par 834 cilvēku jeb 4,7 % mazāk nekā 2010. gada janvārī.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis 2010. gada februārī reģistrēts Rīgas reģionā – 14,1%, savukārt augstākais bezdarba līmenis bija Latgales reģionā – 22,6%. Kurzemes reģionā februārī bezdarba līmenis sasniedzis 18,9%, Vidzemes reģionā – 19,2%, Zemgales reģionā – 19,5%.

Republikas nozīmes pilsētās bezdarba līmenis februārī bija: Rīgā - 12,8%, Daugavpilī – 14,2%, Jelgavā – 14%, Ventspilī – 14,6%, Jūrmalā – 15,2%, Liepājā – 19,7%, Rēzeknē - 24,6%.

Tajā pašā laikā 4216 NVA reģistrētie bezdarbnieki februārī iekārtojās darbā. Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros 19 840 bezdarbniekiem februārī bija iespēja strādāt pagaidu darbos.
 
Jānorāda, ka kopumā NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2010.gada februārī piedalījās 38 546 bezdarbnieki, no tiem:
  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 3977;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos – 13605;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 2195 cilvēki;
  • Pasākumos noteiktām personu grupām – 787 cilvēki;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 100 cilvēki;
  • Apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība – 17858 cilvēki.