ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


Nepilnu darba laiku strādājošo apmācību nomainīs mūžizglītība nodarbinātām personām

Saskaņā ar 2010.gada 16.februārī Ministru kabineta sēdē nolemto, ka atbilstoši piešķirtajam finansējumam jānodrošina Eiropas sociālā fonda (ESF) līdzfinansēta pasākuma „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” mērķa grupas pieteikumu pieņemšanu un līgumsaistību uzņemšanos tādā apjomā, lai nodrošinātu pasākuma ieviešanu 2010.gadā bez pārejošām saistībām uz 2011.gadu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šā gada 1.marta pārtrauc pieteikumu pieņemšanu dalībai šajā pasākumā.

Bezdarba riskam pakļautie komersantu uzņēmumu darbinieki, kas jau iesaistīti minētajā kuponu apmācībā, mācības turpinās, taču jauni pretendenti dalībai vairs netiks reģistrēti. Daļa no nepilnu darba laiku nodarbinātajiem, kas ir reģistrējušies NVA un vēl gaida iesaisti šajā apmācību pasākumā, 2010.gada finansējuma iespēju robežās apmācības uzsāks, bet pārējiem būs iespēja pieteikties dalībai jaunajā ESF līdzfinansētajā pasākumā „Apmācību programmu nodrošināšana pieaugušo iesaistei mūžizglītībā”, kas sāksies aprīlī un ir paredzēts nodarbinātām personām no 25 gadu vecuma, to skaitā arī nepilnu darba laiku strādājošajiem.  

ESF projekts „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”, kas veicina darba vietu saglabāšanu komersantu uzņēmumos, kuros ekonomiskās krīzes dēļ bija samazinājies darba apjoms, piedāvājot iespēju darbiniekiem dīkstāves laikā paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju vai arī mainīt to atbilstoši uzņēmuma interesēm, tika uzsākts 2009.gada septembrī un kļuva ļoti pieprasīts. Kopš pasākuma ieviešanas savas profesionālās prasmes un iemaņas pilnveidoja vai profesionālo kvalifikāciju ieguva 5077 nepilnu darba laiku strādājošie, apgūstot ar darba devēja profesionālo darbības jomu saistītas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas. Uz doto brīdi apmācības turpina 751 persona.