ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.02.2020


NVA aicina darba devējus nodarbināt bezdarbniekus valsts līdzfinansētajās darba vietās

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties dalībai aktīvajā nodarbinātības pasākumā noteiktām personu grupām, ko NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi noteiktām personu grupām” ietvaros.

Šī subsidētās nodarbinātības pasākuma ietvaros darba devēji gūst iespēju nodarbināt bezdarbniekus darba vietās, kuras līdzfinansē valsts, lai palīdzētu mērķa grupu bezdarbniekiem (piemēram, tiem, kuri bez darba ir ilgāk nekā pusgadu, cilvēkiem ar invaliditāti) orientēties darba tirgus prasībās, veicinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA darba devējiem nodrošina ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām.

Darba devēji jau tagad NVA filiālēs var pieteikt darba vietas, kurās varētu strādāt:
  • bezdarbnieki ar invaliditāti;
  • bezdarbnieki, kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri apmaksāts darbs;
  • bezdarbnieki, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
  • bezdarbnieki, kuri vecāki par 50 gadiem;
  • bezdarbnieki, kuri vienatnē rūpējās par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
  • mazākumtautību bezdarbnieki, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.

Darba devējiem jāpiesakās tajās NVA filiālēs, kuru administratīvajā teritorijā viņi ir paredzējuši nodarbināt minēto mērķa grupu bezdarbniekus. Darba devēji aicināti pieteikt pasākuma īstenošanu tādās profesijās, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt. Profesiju saraksti pieejami NVA mājas lapas sadaļā „DARBA DEVĒJIEM => Aktuāli darba devējiem” un NVA filiālēs.