ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis novembrī – iepriekšējā līmenī.

2005.gada 30.novembrī bezdarba līmenis Latvijā salīdzinot ar 31.oktobri nav mainījies un ir 7,5%. Bezdarbnieku līmenis aprēķināts no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, tajā iekļauti arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistītie bezdarbnieki. Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), bija 6,8%.
Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2005.gada novembra sākumā bija 80044, novembra beigās – 79392 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 652 cilvēkiem.

2005.gada novembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 8269 personām, tas ir par 24 cilvēkiem vairāk nekā 2005.gada oktobrī.

Viszemākais bezdarba līmenis novembrī reģistrēts: Rīgas rajonā 5,1%, Ogres rajonā – 5,1%, Saldus rajonā – 5,1%, Tukuma rajonā – 5,4%, Limbažu rajonā – 5,6%, Cēsu rajonā – 6,1%, Jelgavas rajonā – 6,4%, Talsu rajonā – 6,4%, Valmieras rajonā – 6,8%, Ventspils rajonā – 7,8 %, Bauskas rajonā – 8,2%, Alūksnes rajonā – 8,3%, Gulbenes rajonā -8,3%. No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā 4,3%, Jelgavā – 5,6%, Jūrmalā 6,3%, Ventspilī – 6,6%.
Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: novembrī Ludzas rajonā tas bija 27,3%, Rēzeknes rajonā 25,4%, Balvu rajonā 23,3%, Krāslavas rajonā 21,1%.Daugavpils rajonā 18,9%,
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2005.gada novembrī tika iesaistīti 15107 bezdarbnieki.


Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755;
Iveta.Daine@nva.lv