ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


26.janvārī notika NVA Konsultatīvās padomes sēde

26.janvārī notika Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Konsultatīvās padomes sēde, kurā tika spriests par NVA darba plānu un prioritātēm 2010.gadā.

Darba kārtībā bija iekļauts arī pārskats par Pārvaldes līguma izpildi 2009.gadā.

Sēdē piedalījās un par šiem jautājumiem klātesošos informēja NVA direktore Baiba Paševica, kā arī NVA Pakalpojumu departamenta direktore Inese Kalvāne. Sēdi vadīja NVA Konsultatīvās padomes vadītāja - Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Elīna Egle.
Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvā padome ir izveidota 2004.gada februārī. Tā ir informatīva un koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras darba uzdevumus, kompetenci un darba organizāciju reglamentē Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes nolikums.

Padomes uzdevumi ir:
  • analizēt politikas rezultātus bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā, sniegt labklājības ministram atzinumus un priekšlikumus;
  • analizēt aģentūras darbības rezultātus un sniegt labklājības ministram un aģentūras direktoram ieteikumus aģentūras darbības uzlabošanai;
  • veicināt aģentūras sadarbību ar institūcijām, kuru darbība ir saistīta ar aģentūras stratēģijas īstenošanu;
  • pārzināt un sekmēt attīstības projektu ieviešanu aģentūrā.

Konsultatīvā padome, kas ir izveidota ar Labklājības ministrijas 2004.gada 11.februāra rīkojumu Nr. 11 „Par Nodarbinātības valsts aģentūras konsultatīvās padomes izveidošanu”, darbojas labklājības ministra tiešā pakļautībā.