ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.02.2020


IUB akceptē NVA tiesības slēgt līgumu par priekšmetu iegādi pašvaldībām

Jau no nākamās pirmdienas, 25. janvāra, visas Latvijas pašvaldības, kurās izveidotas darba praktizēšanas vietas NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, varēs slēgt līgumus par preču piegādi Eiropas Sociāla Fonda (ESF) projekta „Darba praktizēšanas nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” atklātā konkursa uzvarētājiem.

To paredz Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) šonedēļ pieņemtais lēmums, ka NVA organizētais atklātais konkurss „Ātri nolietojamā inventāra nodrošināšana un piegāde pašvaldībām” atbilst Publiskā iepirkuma likumam.

Jāpiemin, ka atklātā konkursa rezultātu IUB apstrīdēja viens sūdzības iesniedzējs. IUB Iesnieguma izskatīšanas komisija, izvērtējot visus apstākļus un argumentus, pieņēma lēmumu, ka NVA drīkst slēgt vispārējo vienošanos jeb "jumta līgumu" par priekšmetu piegādi pašvaldībām ar atklātā konkursa uzvarētāju A/S „Rautakesko”. Abpusēju līgumu paredzēts noslēgt jau 22.janvārī. Tas nozīmē, ka, sākot no šodienas, NVA filiāles sniegs informāciju par ātri nolietojamā inventāra iegādes gaitu, kā arī nosūtīs piegāžu līguma parauga elektronisko versiju, sarakstu ar 213 priekšmetu veidiem darba praktizēšanas veikšanai, kā arī izvēlēto priekšmetu pasūtījuma veidlapu.

Jau no pirmdienas pasākumā iesaistītās pašvaldības var slēgt ātri nolietojamā inventāra piegāžu līgumus ar A/S „Rautakesko” un veikt tā dēvētā „100 latu stipendiātu” programmā iesaistītajiem cilvēkiem ikdienas darbu praktizēšanai nepieciešamo instrumentu un priekšmetu pasūtījumus. Sīkāku informāciju par priekšmetu izvēles un piegādes iespējām, kā arī piegādātāju kontaktiem pašvaldības saņems no NVA filiālēm.