ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis novembrī Latvijā bija 15,1%

 Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2009.gada novembra beigās bija 15,1% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaita. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2009.gada oktobri pieaudzis par 1,0% punktu.

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) uzskaitē 2009.gada novembra sākumā bija 157897, novembra beigās – 169236 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 11339 cilvēkiem. 2009.gada novembrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 21155 personām.

Salīdzinoši zemākais bezdarba līmenis novembrī reģistrēts*: Tukuma rajonā – 11,3 %, Ventspils rajonā – 11,4%, Rīgas pilsētā - 11,5%, Daugavpils pilsētā – 12,7%, Jelgavas pilsētā – 12,9%, Ventspils pilsētā – 13,3%, Limbažu rajonā – 13,4%, Jūrmalas pilsētā – 13,5%.

Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada novembrī reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 31,6%, Ludzas rajonā – 27,3%, Krāslavas rajonā – 24,0%, Kuldīgas rajonā– 23,0%, Rēzeknes pilsētā - 22,6%, Balvu rajonā – 22,3%, Preiļu rajonā – 21,9%, Dobeles rajonā – 21,5%, Alūksnes rajonā – 19,9%.

NVA direktore B.Paševica: „Bezdarba līmenis turpina pieaugt visos Latvijas reģionos. Visvairāk bezdarba līmenis novembrī palielinājies Krāslavas, Dobeles, Jelgavas, Alūksnes un Kuldīgas rajonā, savukārt mazākais bezdarba pieaugums – zem viena procenta – novembrī vērojams Rīgā, Ventspilī, Ventspils rajonā un Jelgavas pilsētā. Salīdzinoši viszemākais bezdarba rādītājs valstī joprojām ir reģistrēts Tukuma rajonā, lai gan arī tur tas novembrī palielinājies par 1,3%.
Daudzi gan valsts, gan privātie uzņēmumi turpina samazināt darbinieku skaitu. Palielinās to bezdarbnieku skaits, kuri darbu nevar atrast jau vairāk nekā pusgadu un gadu. Cilvēkus, kas zaudējuši darbu, es aicinu apmeklēt NVA informatīvās dienas, iesaistīties NVA aktīvajos nodarbinātības pasākumos – profesionālajā un neformālajā apmācībā, praktiskajā apmācībā pie darba devēja, darba praktizēšanā pašvaldībās tiem bezdarbniekiem, kas palikuši bez iztikas līdzekļiem. Aģentūra piedāvā daudzus un dažādus atbalsta pasākumus, par kuriem ir ļoti pieaugusi interese. Cilvēki novērtējuši NVA atbalsta lietderību un nozīmi.”


3556 NVA reģistrētie bezdarbnieki novembrī iekārtojās darbā.
Savukārt NVA aktīvo nodarbinātības pasākumu ietvaros gandrīz 21 tūkstotis bezdarbnieku novembrī strādāja pagaidu darbos.

NVA organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2009.gada novembrī kopumā piedalījās 52638 bezdarbnieki, to skaitā:

  • Profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā - 5831 cilvēks;
  • Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 24794 cilvēki;
  • Kompleksajos atbalsta pasākumos – 3807 cilvēki;
  • Pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 273 cilvēki;
  • Apmācībā darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība – 15407 cilvēki.

Pasākuma „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” ietvaros mācības novembrī uzsākuši 1584 bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie.

Novembra beigās NVA datu bāzē bija reģistrētas 1796 aktuālas vakances.


* Līdz 2009.gada beigām statistikas dati tiks norādīti atbilstoši rajonu sadalījumam, kurš bija spēkā līdz 2009.gada 1.jūlijam.

Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv