ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
07.07.2020


Sadalot līdzekļus aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem 2006.gadam, NVA uz sadarbību aicina pašvaldības

Vairāku nozaru ministriju kopdarba rezultātā ir tapusi Nacionālā Lisabonas programma 2005.-2008.gadam. Nodarbinātības jomā programmā prioritāro uzdevumu vidū akcentēts atbalsts jauniešu integrācijai darba tirgū, kā arī pirmspensijas vecuma cilvēku ekonomiskās aktivitātes stimulēšana. Starp prioritāriem pasākumiem - subsidētā jauniešu bezdarbnieku nodarbinātība un pirmspensijas vecuma cilvēkiem organizēto aktīvo nodarbinātības pasākumu attīstīšana. Lai nodrošinātu Latvijas nacionālās Lisabonas programmas 2005.-2008.gadam mērķu īstenošanu, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), apkopojot filiāļu finanšu pieprasījumus un darba devēju pieteikumus, pieņēma lēmumu par nākamā gada līdzekļu sadali.

Veicinot subsidēto nodarbinātību, tiek palielināts finansējums aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem noteiktām personu grupām - jauniešiem, pirmspensijas vecuma cilvēkiem un invalīdiem, kuriem iekļaušanās darba tirgū sagādā īpašas grūtības.

Iepriekšējos gados uzsāktajiem nodarbinātības pasākumiem noteiktām personu grupām un bezdarbniekiem invalīdiem nākamajā gadā tiek piešķirti 889759 Ls., mērķgrupu bezdarbnieku subsidētajai nodarbinātībai – 702461 Ls., bezdarbnieku invalīdu subsidētajai nodarbinātībai - 329560 Ls., ergoterapeita pakalpojumu rezervei - 6000 Ls.

Savukārt, nākamgad tiek samazināts mazāk efektīvu pagaidu algoto darbu finansējums. Algotās pagaidu darba vietas tiek organizētas, lai īslaicīgi nodarbinātu ilgstošos bezdarbniekus. Šim mērķim 2006.g. paredzētais finansējums ir 1500000 Ls.

Atšķirībā no algoto mazkvalificēto pagaidu darbu organizēšanas pasākumiem, kuru ietvaros konkrētais bezdarbnieks tiek nodarbināts tikai vienu mēnesi, subsidētajā darba vietā noteiktu sociālo grupu pārstāvošs bezdarbnieks iegūst iespēju strādāt krietni ilgāku periodu – no 6 mēnešiem līdz pat 2 gadiem, tādējādi viņam paveras lielākas izredzes integrēties darba tirgū, jo pasākumi noteiktām personu grupām sekmē darba tirgū vairāk pieprasīta kvalificētāka darbaspēka izveidi.

Subsidēto darba vietu organizēšanā kā darba devēji aicinātas piedalīties arī pašvaldības, saņemot no NVA dotācijas nodarbināto bezdarbnieku un viņu darba vadītāju atalgojumam.

Dainis Jukonis, NVA sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021744; 6114728
Fakss: 7270253
E-pasts: Dainis.Jukonis@nva.lv