ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


Saeimas deputāti uzklausa Nodarbinātības valsts aģentūras direktori par bezdarba situāciju valstī

Šodien, 17.novembrī Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) direktore Baiba Paševica un Nodarbinātības pakalpojumu departamenta direktore Inese Kalvāne piedalījās Saeimas Sociālās drošības apakškomisijas sēdē, kur klātesošos informēja par reģistrētā bezdarba situāciju valstī.

Saskaņā ar NVA provizoriskiem datiem, šī gada 16. novembrī valstī reģistrētā bezdarba līmenis sasniedzis 14,7% un valstī reģistrēti vairāk nekā 164 tūkstoši bezdarbnieki. Bezdarbs šā gada novembrī turpināja pieaugt praktiski visā Latvijas teritorijā. Arī pašreiz visaugstākais bezdarba līmenis ir Rēzeknes rajonā (š.g. oktobrī - 30.4%), bet viszemākais Tukuma rajonā (10%) un Ventspils rajonā (10,8%). „Kopš pagājušā gada bezdarba līmenis strauji palielinājās Kurzemes pusē, kas iepriekš bija raksturīgi Latgalei. Piemēram, Dobeles rajonā bezdarbs oktobrī sasniedzis 19,6 %, Liepājas pilsētā – 17,7 %, bet Kuldīgas rajonā pat 21,2 %! Tradicionāli vislielākais bezdarbs vērojams Latgalē, tomēr arī šajā Latvijas pusē uz kopēji smagās bezdarba situācijas valstī labā nozīmē „ izceļas”  Daugavpils pilsēta, kur bezdarbs ir viens no zemākajiem – 11,7 %”,  norādīja  B.Paševica.

NVA direktore Saeimas deputātus iepazīstināja ar EUROSTAT datiem, kuros redzams, ka Latvija starp Eiropas Savienības (ES) valstīm ieņēmusi līderpozīciju bezdarba rādītājos ar 19,7 %, atstājot aiz sevis Spāniju (19,3%), Lietuvu un Igauniju. Tāpat Latvijas darba tirgū strauji sarucis brīvo darba vietu skaits un cilvēkiem, kas nokļuvuši bezdarbnieku rindās pašreiz ir ļoti grūti atrast darbu. Ja vēl pērn oktobrī valstī bija vakantas ap 10 tūkstošiem NVA reģistrētās brīvās darba vietas, tad pašreiz saskaņā ar provizoriskiem datiem pašreiz reģistrētas vien 1871 vakance, tas ir uz vienu NVA reģistrēto brīvo darba vietu ir 88 bezdarbnieki.

Turklāt, saskaņā ar darba devēju sniegto informāciju, šā gada laikā ir bijis liels darba vietu samazinājumu – vairāk nekā 18 tūkstošus darba vietu visā Latvijā. Pēdējie dati liecina, ka šā gada 10 mēnešos pavisam kopā darba devēji bija ieplānojuši samazināt jau 18 232 darba vietas. Darba devēju pieteikumi par darbinieku skaita samazinājumu pa nozarēm vērojams valsts pārvaldē un aizsardzībā, obligātā sociālā apdrošināšanā – 21%, apstrādes rūpniecībā – 20%, veselībā un sociālā aprūpē – 11%, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, kā arī autoservisa jomā – 11%.

Tāpat bezdarbnieka „portreta” raksturojums liecina, ka Latvijā šobrīd bezdarbnieku rindās vairāk atkal ir sieviešu nekā vīriešu. Saskaņā ar provizoriskiem skaitļiem pašreiz starp NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem 48 % ir vīriešu un 52% sieviešu. Tas daļēji izskaidrojums dēļ štata samazinājuma darba tirgū tādas jomās, kur vairāk nodarbināti ir tieši sievietes, proti, valsts pārvaldē, izglītībā, medicīnā un sociālajā aprūpē.

Starp bezdarbniekiem visvairāk ir cilvēku ar profesionālo izglītību (37%), bet pēc vecuma grupām – jaunieši vecumā no 20 līdz 24 gadiem (17%). Starp NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem ar augstāko izglītību ir 14,5%, no tiem 15 283 ir sievietes un 7 695 vīrieši.  Bezdarbnieku ar augstāko izglītību pirmo trijnieku pēc profesijas veido: inženieri – 18 % (t.sk. būvinženieri, mehānikas, elektroinženieris), ekonomisti – 15% un skolotāji – 12 %.

B.Paševica uzsvēra, ka šajos sociālekonomiski grūtajos apstākļos Nodarbinātības valsts aģentūra īsteno virkni jaunu pasākumu bez darba palikušajiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī iesaista jau iepriekš īstenotajos aktīvajos NVA nodarbinātības pasākumos. NVA klienti aktīvi interesējas un iesaistās NVA īstenotos apmācības pasākumos. Plānots, ka šogad profesionālajā un neformālajā apmācībā, pirmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu apguvē un konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos kopā tiks iesaistīti 64  547 cilvēkus. Savukārt aktīvajos nodarbinātības pasākumos,  piemēram subsidētā nodarbinātība, kompleksi atbalsta pasākumi, apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība (jeb darba praktizēšana ar 100 Ls stipendiju) līdz gada beigām būs iesaistīti 33 tūkstoši cilvēki. Arī karjeras konsultācijās šogad kopā saņems 55 tūkstoši NVA klientu.

B.Paševica pieminēja, ka, lai arī darba tirgū konkurence ir liela un brīvi darba vietu skaits ir  sarucis, no NVA bezdarbniekiem vairāk nekā 34  tūkstoši cilvēku ir atgriezušies darba tirgū.