ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
29.05.2020


NVA bezdarbniekiem sniegs atbalstu profesionālās augstākās izglītības ieguvē

 Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu piedāvā bezdarbniekiem ar augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību iespēju apgūt pirmā vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas. Pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekam tiks izsniegts kupons līdz 1000 Ls vērtībā izvēlētās studiju programmas apmaksai.

Pieteikties 2009./2010. akadēmiskā gada 2.semestra mācībām bezdarbnieki varēs mēneša laikā, sākot ar šodienu, jebkurā NVA filiālē, līdzi ņemot pasi, kā arī dokumentus par iegūto augstāko izglītību vai augstākās izglītības pārtraukšanu.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu bezdarbnieks varēs apgūt:
  • ja programmas apguve bija sekmīgi uzsākta, bet vismaz vienu gadu pirms iesaistes nodarbinātības pasākumā pārtraukta* un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai palicis mazāk nekā 18 mēneši.

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu bezdarbnieks varēs apgūt:
  • ja ir iegūta izvēlētās otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvei nepieciešamā izglītība un ja izvēlētās izglītības programmas apguves laiks nav ilgāks par 18 mēnešiem;
  • ja izvēlētās programmas apguve iepriekš bija sekmīgi uzsākta, bet vismaz vienu gadu pirms iesaistes nodarbinātības pasākumā pārtraukta* un līdz izglītību apliecinoša dokumenta saņemšanai palicis mazāk nekā 18 mēneši.

*Par studiju pārtraukumu nav uzskatāms akadēmiskais atvaļinājums.

Izglītības iestādi bezdarbnieks izvēlas sadarbībā ar karjeras konsultantu. Bezdarbnieka piemērotību konkrētās izglītības programmas apguvei nosaka izglītības iestāde.

Priekšrocība tikt iesaistītam otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas apguvē ir tiem bezdarbniekam, kuri nodarbinātības pasākuma pieteikšanās brīdī:
  • vismaz 3 gadus pēc izglītības iegūšanas nebija uzsākuši darba tiesiskās attiecības iegūtās izglītības jomā;
  • darba tiesiskās attiecības iegūtās izglītības jomā bija uzsākuši, taču tās tika izbeigtas;
  • reģistrēti NVA kā bezdarbnieki ilgāk nekā vienu gadu.

Studiju laikā bezdarbniekam ik mēnesi tiks maksāta stipendija 70 Ls apmērā.

Pasākumam piešķirtā finansējuma ietvaros studijas uzsākt vai turpināt 2010. gadā varēs 350, savukārt 2011.gadā – 550 bezdarbnieki ar augstāko vai nepabeigto augstāko izglītību.

Plašāka informācija, kā arī piedāvāto profesionālās augstākās izglītības programmu saraksts pieejams NVA mājas lapas sadaļā „Jaunie nodarbinātības pasākumi” .


Sagatavoja:
Informācijas nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv