ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
28.03.2020


[173] Paziņojums par līgumu (identifikācijas numurs NVA Nr. 2009/92)

 

 

173. Paziņojums par līgumu. Pamatojoties uz iepirkumu „NVA Jēkabpils filiāles telpu Jaunā ielā 79E, Jēkabpilī, rekonstrukcijas papilddarbi” (identifikācijas numurs NVA Nr. 2009/92), kas veikts pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtās daļas 1. punktu, tiks slēgts līgums par papildus būvdarbu veikšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju ar SIA Firma „E.E.L.” par kopējo summu LVL 4131,30 (bez PVN).

Kontaktpersona:

Jānis Spilve

Tālr.: 67021773

E-pasts: Janis.Spilve@nva.gov.lv