ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.06.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis turpina samazināties

2005.gada 31.oktobrī bezdarba līmenis Latvijā salīdzinot ar 30.septembri samazinājies par diviem procenta punktiem un bija 7,5% Bezdarbnieku līmenis aprēķināts no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, tajā iekļauti arī aktīvajos nodarbinātības pasākumos iesaistītie bezdarbnieki. Savukārt bezdarba līmenis, atskaitot no kopējā bezdarbnieku skaita tos, kuri nav pieejami darba tirgum, jo ilgstoši atrodas aktīvās nodarbinātības pasākumos (profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, veic algotos pagaidu sabiedriskos darbus vai ir nodarbināti pasākumos noteiktu personu grupām), bija 6,9%.

Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2005.gada oktobra sākumā bija 81889, oktobra beigās – 80044 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir samazinājies par 1845 cilvēkiem.

2005.gada oktobrī bezdarbnieka statuss tika piešķirts 8245 personām, tas ir par 757 cilvēkiem mazāk nekā 2005.gada septembrī.

Viszemākais bezdarba līmenis oktobrī reģistrēts: Rīgas rajonā 5,1%, Ogres rajonā – 5,1%, Saldus rajonā – 5,2%, Tukuma rajonā – 5,5%, Limbažu rajonā – 5,8%, Cēsu rajonā – 6,2%, Jelgavas rajonā – 6,4%, Talsu rajonā – 6,6%, Valmieras rajonā – 6,7%, Ventspils rajonā – 7,8 %, Bauskas rajonā – 8,2%, Alūksnes rajonā – 8,3%. No pilsētām viszemākais bezdarba līmenis ir Rīgā 4,4%, Jelgavā – 5,7%, Jūrmalā 6,5%, Ventspilī – 6,6%.

Visaugstākais bezdarba līmenis joprojām ir Latgalē: oktobrī Ludzas rajonā tas bija 27,3%, Rēzeknes rajonā 25,6%, Balvu rajonā 23,3%, Krāslavas rajonā 21,3%.Daugavpils rajonā 19,0%,
Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvās nodarbinātības pasākumos 2005.gada oktobrī tika iesaistīti 16071 bezdarbnieki.

Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755;
Iveta.Daine@nva.lv