ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta delegācija apmeklē NVA

6.jūlijā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas Sociālā fonda departamentu apmeklēja Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta pārstāvji F.Pointners, D.Fromholde un K.Krivmane.

EK Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorātu satrauc, ka NVA, neraugoties uz pieaugušo darba slodzi, ir skāris finanšu un darbinieku samazinājums, kas var apdraudēt veiksmīgu un efektīvu bezdarbnieku atbalsta projektu realizāciju, tāpēc ģenerāldirektorāta pārstāvji bija ieradušies darba vizītē Latvijā, lai iepazītos ar ESF nodarbinātības un bezdarbnieku atbalsta projektu īstenošanas gaitu mūsu valstī pašreizējā ekonomiskajā situācijā.  

Apspriedes laikā NVA pārstāvēja direktores vietniece nodarbinātības politikas jautājumos Vija Račinska, Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta direktore Inese Kalvāne, projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” vadītāja Rita Rimša, direktores vietniece Eiropas Sociālā fonda jautājumos Elvīra Kulberga un Eiropas Sociālā fonda departamenta direktore Ligita Lauce. Apspriedē piedalījās arī Labklājības ministrijas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vecākā eksperte Daiga Sovāne.

NVA direktores vietniece Eiropas Sociālā fonda jautājumos E.Kulberga iepazīstināja viesus ar NVA pārraudzībā esošajām ES struktūrfondu aktivitātēm, projektu ieviešanas progresu un finanšu līdzekļu apguvi.

Nodarbinātības pakalpojumu un attīstības departamenta direktore Inese Kalvāne sniedza informāciju par sekmīgu divu Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts līdzfinsnēto projektu - „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība” un „Pasākumi noteiktām personu grupām” ieviešanas gaitu.