ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
09.04.2020


Reģistrētā bezdarba līmenis jūnijā Latvijā bija 11,5%

Reģistrētā bezdarba līmenis valstī 2009.gada jūnija beigās bija 11,5% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā. Valstī bezdarba līmenis salīdzinājumā ar 2009.gada maiju pieaudzis par 0,2% punktiem.

Nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē 2009.gada jūnija sākumā bija 126595, jūnija beigās – 129269 bezdarbnieki. Bezdarbnieku skaits valstī mēneša laikā ir palielinājies par 2674 cilvēkiem jeb 2%. 2009.gada jūnijā bezdarbnieka statuss tika piešķirts 14381 personai, tas ir par 918 cilvēkiem jeb 6,8% vairāk nekā 2009.gada maijā.

3236 NVA reģistrētie bezdarbnieki jūnijā iekārtojās darbā.

Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos aktīvajos nodarbinātības pasākumos 2009.gada jūnijā piedalījās 20744 bezdarbnieki, no tiem jūnijā dalību pasākumos uzsāka 14491 bezdarbnieks:
  • profesionālajā apmācībā, pārkvalifikācijā vai kvalifikācijas paaugstināšanā piedalījās 2139 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 632 cilvēki);
  • algotos pagaidu darbos - 3190 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 1376 cilvēki);
  • konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos - 14057 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 12412 cilvēki);
  • pasākumos noteiktām personu grupām - 1266 cilvēks (t.sk. dalību uzsāka 8 cilvēki);
  • apmācībā pie darba devēja – 72 cilvēki (t.sk. dalību uzsāka 63 cilvēki);
  • pasākumā komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšanai – 20 cilvēki.

Karjeras konsultācijas 2009.gada jūnijā saņēmuši 3942 cilvēki, no tiem 3668 bezdarbnieki un darba meklētāji.

Zemākais bezdarba līmenis jūnijā reģistrēts: Tukuma rajonā – 7,5 %, Ventspils rajonā – 7,9%, Rīgas pilsētā - 9,4%, Daugavpils pilsētā – 9,5%, Jūrmalas pilsētā – 9,7%, Jelgavas pilsētā – 10,2%, Ventspils pilsētā – 10,3%, Jelgavas rajonā – 10,4%, Limbažu rajonā – 10,7%, Valmieras rajonā – 10,8%.

Augstākais bezdarba līmenis 2009. gada jūnijā reģistrēts: Rēzeknes rajonā – 24,8%, Ludzas rajonā – 20,5%, Rēzeknes pilsētā - 19,2%, Krāslavas rajonā – 17,1%, Balvu rajonā – 16,9%, Preiļu rajonā – 16,8%, Dobeles rajonā – 16,0%, Kuldīgas rajonā– 14,8%, Liepājas pilsētā – 14,7%, Jēkabpils rajonā – 14,4%, Aizkraukles rajonā – 14,0%, Gulbenes rajonā 14,0%, Alūksnes rajonā – 13,6%, Talsu rajonā – 12,9%, Liepājas rajonā – 12,5%.

Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv