ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


Finanšu samazinājuma dēļ četrās jūlija piektdienās NVA nevarēs apkalpot klientus

Ņemot vērā 2009.gadā Nodarbinātības valsts aģentūrai  (turpmāk – NVA) kopējā finansējuma samazinājumu saistībā ar 2009.gada budžeta grozījumiem par 1 626 596 latu jeb 24% salīdzinājumā ar 2008.gada finansējumu un darbinieku atalgojumu par 31 %, NVA īsteno striktu taupības režīmu, to skaitā aicinot NVA darbiniekus arī jūlijā doties uz četrām dienām bezalgas atvaļinājumā. Tādejādi NVA šomēnes neapkalpos klientus četrās piektdienās – 3. jūlijā, 10. jūlijā, 17. jūlijā un 24. jūlijā.

Plānots, ka visi NVA darbinieki šajās dienās vienlaikus dosies bezalgas atvaļinājumā un NVA filiāles Latvijā būs slēgtas.

NVA saņēmusi oficiālu labklājības ministra un Arodbiedrību līderu akceptu šāda lēmuma īstenošanai. NVA izvērtē katra mēneša pieejamo finanšu resursus un pieņem tādu lēmumu, lai pēc iespējas mazāk ciestu klienti. Tomēr līdz ar bezdarba kāpumu valstī NVA darbinieku darba apjoms ir dubultojies. Arī bezalgas atvaļinājuma dēļ NVA darbinieku noslogotība pieaug pārējās dienās. Ja citās ES dalībvalstīs nodarbinātības dienestu kapacitāte tiek stiprināta un pieņemti darbā jauni darbinieki, tad NVA darbinieku skaits, atalgojums tiek samazināts tāpat kā visās valsts iestādēs.

Kā jau iepriekš tas ziņots, bezalgas atvaļinājuma dienas visi NVA darbinieki aicināti ņemt vienlaicīgi, lai tādā veidā ietaupījums būtu lielāks. Darbinieku bezalgas atvaļinājuma grafika izkaisīšana pa dažādām dienām to liegtu, jo tiktu tērēta elektrība, izmantoti telefonu un citi resursi.

Jānorāda, ka NVA jau iepriekš strikti ierobežojusi savus izdevumus. Tika lauzti vai pārslēgti uz izdevīgākiem nosacījumiem daudzi saimnieciskie līgumi, maksimāli samazinātas Aģentūras administratīvās izmaksas – transporta, sakaru pakalpojumu, komandējumu u.c. izdevumi, samazināts darbinieku skaits.

Vienlaicīgi NVA filiāles ir lūgtas nodrošināt, ka iespēju robežās tiek pārcelta klientu, pēc iepriekšēja pieraksta, apkalpošana uz citu dienu, viņiem par to paziņojot telefoniski. Ja ar visiem klientiem NVA neizdosies sazināties, jāizvērtē iespēja, ka šajās dienās tomēr tiek nodrošināta klientu apkalpošana pie inspektora.

Sagatavoja:
Iveta Kancēna
Sabiedrisko attiecību nodaļasvadītāja
Tālr. 67021808, Mob: 29466959
Iveta.Kancena@nva.gov.lv