ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
23.02.2020


Saeimas Sociālo un darba lietu komisija: būs jauni pasākumi bezdarba ierobežošanai

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdien, 16.jūnijā, pirms otrā lasījuma kā steidzamus atbalstīja grozījumus Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā, paredzot jaunus pasākumus bezdarba prevencijai.

Saskaņā ar grozījumiem strādājošie, kas pakļauti bezdarba riskam, saņemot karjeras konsultanta atzinumu, varēs iesaistīties valsts finansētās mūžizglītības programmās. Šāda iespēja būs par 25 gadiem vecākiem strādājošiem, prioritāri tiem, kas izglītību ieguvuši pirms desmit gadiem, pie pašreizējā darba devēja strādā ilgāk par pieciem gadiem, kuriem ir noteikta invaliditāte, u.tml.

Pārņemot Vācijas pieredzi, tiks ieviesta apmācību kuponu jeb „vaučeru” sistēma, kas nozīmē, ka cilvēks pats varēs izvēlēties izglītības iestādi, kurā apgūt nepieciešamās zināšanas.

„Tā ir būtiska attieksmes maiņa, jo jaunā kārtība liks mācību iestādēm savstarpēji konkurēt un piedāvāt klientiem aizvien pievilcīgākus pakalpojumus. Būtiski, ka klients pats vērtēs, kura iestāde sniedz viņam piemērotāko un pievilcīgāko pakalpojumu un balsos par to ar savu „vaučeru”. Mācību iestādēm tas ir būtisks arguments, lai veidotu saistošas un uz praksi orientētas apmācības,” uzsver komisijas priekšsēdētāja Aija Barča.  

Jaunas iespējas būs arī darba ņēmējiem, kas strādā nepilnu darba laiku, jo ekonomiskās krīzes ietekmē ir samazinājies darba apjoms. Šādu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai varēs piedāvāt valsts finansētas apmācības, kuru laikā viņiem būs pieejams ikmēneša mācību pabalsts, kas daļēji kompensēs iztrūkstošo darba algu. Savukārt darba devējiem tas ļaus saglabāt darba vietu un iegūt kvalificētāku darbinieku. Arī šajā gadījumā, izvēloties apmācību veicēju, tiks izmantota „vaučeru” sistēma.
 
Tāpat piedāvātās likuma izmaiņas nosaka, ka bezdarbnieks un darba meklētājs varēs pabeigt uzsāktās mācības arī pēc statusa zaudēšanas, ja būs rīkojies labticīgi un pildījis visus pienākumus. Patlaban likums šādu iespēju neparedz un, ja cilvēks vairs neatbilst statusa saglabāšanas kritērijiem, mācības ir jāpārtrauc, nesaņemot prasmes apliecinošu dokumentu. Tādējādi valsts ieguldījums konkrētā cilvēka apmācībā nav bijis efektīvs.  

Likuma grozījumi Ministru kabinetam deleģē arī tiesības noteikt bezdarbnieka stipendijas un atlīdzināšanas kārtību.

Plānots, ka Saeima par grozījumiem Bezdarbnieku un darba meklētāju likumā galīgajā lasījumā lems ceturtdien, 18.jūnijā.

Informāciju sagatavoja:

Saeimas Preses dienests