ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
05.04.2020


Tiksies Igaunijas un Latvijas nodarbinātības dienestu pārstāvji

10. un 11. novembrī Tallinā notiks Latvijas Republikas Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūras un Igaunijas Republikas Darba tirgus pārvaldes pārstāvju darba tikšanās. Tiks izvērtēta situācija darba tirgū Latvijā un Igaunijā, apspriesti aktuālie nodarbinātības jautājumi un to risināšanas pieredze abās kaimiņvalstīs, pārrunāta Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) darbība.

Latvijas Republikas Nodarbinātības valsts aģentūras direktors Ringolds Beinarovičs un Igaunijas Republikas Darba tirgus pārvaldes ģenerāldirektore Tīna Ormisone (Tiina Ormisson) parakstīs nodomu protokolu par šo institūciju divpusējo sadarbību 2005. un 2006. gadā. Dokuments, tostarp, paredz apmaiņu ar aktuālo informāciju un pieredzi darba tirgus un nodarbinātības jomā, sadarbību saistībā ar Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem, nodarbinātības problēmu risināšanu starp pārrobežu reģioniem, turpinot Latvijas NVA Valmieras un Valkas filiāles ciešo sadarbību ar Igaunijas Darba tirgus pārvaldes Vīlandes un Valgas dienestu.

Dainis Jukonis, NVA sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr. 7021744; 6114728
Fakss: 7270253
E-pasts: Dainis.Jukonis@nva.lv