ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
19.01.2020


Apstiprināta NVA atbilstība efektīvas kvalitātes vadības standartam

2009.gada 1.ceturksnī sertifikācijas institūcija AS „Inspecta Latvia” veica Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) kvalitātes vadības sistēmas auditu un apstiprināja NVA atbilstību ISO 9001:2000 standartam.

 Kvalitātes vadības sistēma (KVS) garantē, ka NVA pakalpojumus vērtē neatkarīga trešās puses sertifikācijas institūcija, KVS nodrošina sistēmisku pieeju NVA darbības izvērtēšanai un pilnveidošanai, kā arī nepārtrauktu klientu apmierinātības analīzi.

NVA direktore Baiba Paševica: „Sertificēta kvalitātes vadības sistēma norāda uz Nodarbinātības valsts aģentūras apņemšanos un spēju nodrošināt standarta prasībām atbilstošu pakalpojumu kvalitāti visās savās struktūrvienībās valstī. Kvalitātes vadības sistēma jau iepriekš ir nodrošinājusi procesu caurskatāmību un loģisku, strukturētu darba organizāciju. Mūsu darbs, definēts konkrētajos rādītājos, ir labi pārskatāms un tāpēc daudz precīzāk izvērtējami tā rezultāti. Mums ir svarīgi, lai darbinieki strādātu profesionāli, radoši un ar maksimālu atdevi, lai ieguvējs no mūsu darba būtu klients, kas saņem kvalitatīvus pakalpojumus. Pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos mums ir strikti jādomā, kā padarīt Aģentūras darbu vēl raitāku un sakārtotāku par spīti strauji pieaugošajam darba apjomam un Ministru Kabinetā noteiktajam darbinieku skaita un finansējuma samazinājumam.”

Sertifikācija uzrauga un kontrolē:
  • pakalpojumu nodrošināšanu bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem;
  • EURES (Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla) funkciju nodrošināšanu;
  • starptautisko sadarbības projektu plānošanu un koordinēšanu;
  • darba izsaukumu apstiprināšanu un uzņēmumu līgumu saskaņošanu ārzemnieku nodarbināšanai;
  • komersantu – darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju licencēšanu un uzraudzību;
  • Eiropas Sociālā fonda otrā līmeņa starpniekinstitūcijas funkciju nodrošināšanu.
  • Eiropas Sociālā fonda sadarbības iestādes funkcijas.

2009.gada 31.martā NVA tika izsniegts sertifikāts Nr.6-4.1.2./008-A, apliecinot, ka NVA KVS atzīta par atbilstošu standartam LVS NE ISO 9001:2000 „Kvalitātes vadības sistēmas. Prasības.” Sertifikāts ir derīgs līdz 2010.gada 15.jūnijam.

NVA KVS tika ieviesta jau 2006.gada beigās ar Eiropas sociālā fonda finansējuma atbalstu, bet ISO 9001:2000 sertifikāts iegūts 2007.gada 25.jūnijā. 2009.gadā veiktā neatkarīgā audita novērtējums - NVA ieviestā un uzturētā KVS kopumā uzskatāma par atbilstošu standarta ISO 9001:2000 prasībām un tiek rekomendēta sertifikācijas saglabāšanai, kā arī sertifikācijas sfēras paplašināšanai ar pakalpojumu - “Eiropas Sociālā fonda sadarbības iestādes funkcijas”.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv