ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
01.06.2020


NVA pieteikti 92 projekti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumam

Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA), noslēdzoties diviem Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētiem atklātajiem konkursiem, pieteikti 92 projekti.
Līdz 27.oktobra plkst. 12.00, kad projektus varēja iesniegt personīgi, NVA saņemti 73 projekti darba prakšu vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem un 19 projekti darba tirgus pētījumu veikšanai. Paredzams vēl lielāks iesniegto projektu skaits, jo tiek gaidīti pa pastu nosūtītie pieteikumi.
Vislielākais projektu skaits abos konkursos tika iesniegts Rīgas reģionā – 38, Vidzemes reģionā kopskaitā iesniegti 18 projekti, Latgales reģionā – 17 projekti, Kurzemes un Zemgales reģionā katrā pa 9 projektiem.
NVA rīt uzsāks projektu administratīvo pārbaudi. Administratīvos kritērijus izturējušie projekti tiks nodoti Labklājības ministrijai kvalitātes un specifiskās atbilstības izvērtēšanai.
Darba prakšu projektos ir paredzēts veidot darba prakses 15 – 24 gadus veciem jauniešiem bezdarbniekiem un jauniešiem bezdarbniekiem invalīdiem, kas ir ieguvuši augstāko, vidējo profesionālo, arodizglītību vai arī vidējo izglītību ar papildu profesiju apliecinošu dokumentu, bet praktiskā darba pieredzes trūkuma dēļ nevar iekārtoties darbā. Projektos jauniešiem tiek dota iespēja gūt pirmās iemaņas praktiskajā darbā.
Pētījumu projektos paredzēts atbalstīt aktivitātes, kas saistītas ar darba tirgus izpēti uzņēmuma, institūcijas, nozares, kā arī vietējā, reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī.
Projekta ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums veido 75% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, bet 25% ir nacionālais finansējums.
NVA ir otrā līmeņa starpniekinstitūcija, kura pārrauga ESF līdzfinansētos projektus nodarbinātības jomā.

Papildu informācija:
NVA Eiropas Sociālā fonda departaments
7021801, e-pasts: esf@nva.lv
www.nva.gov.lv/esf

Iveta Daine, NVA sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7021744; 9466755
Fakss: 7270253
E-pasts: Iveta.Daine@nva.lv