ŠI lapa izdrukāta no Nodarbinātības Valsts aģentūras mājas lapas.
08.07.2020


NVA aicina darba devējus pieteikties algotu pagaidu darbu organizēšanai

Darba devēji tiek aicināti Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs pieteikties dalībai algotu pagaidu darbu organizēšanā. Algoti pagaidu darbi ir valsts līdzfinansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku nodarbināšanai nekvalificētos vai mazkvalificētos darbos, kurā tiek iesaistīti:
  • ilgstošie bezdarbnieki;
  • pirmspensijas vecuma bezdarbnieki;
  • personas, kam noteikta invaliditāte;
  • jaunieši vecumā no 15 līdz 24 gadiem;
  • personas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma;
  • personas pēc soda izciešanas brīvības atņemšanas iestādēs,
kā arī tie bez darba palikušie iedzīvotāji, kas vēlas strādāt, bet dažādu iemeslu dēļ (piemēram, sociālās mobilitātes trūkums, grūtības pielāgoties darba tirgus prasībām) piemērotu pastāvīgu darbu nevar atrast.

NVA direktore B.Paševica uzsver, ka bieži vien algoti pagaidu darbi ir vienīgā iespēja cilvēkiem izdzīvot, ja attiecīgajā pašvaldībā nav darba vietu un nav attīstīta uzņēmējdarbība. Šogad no vidējā reģistrēto bezdarbnieku skaita algotos pagaidu darbos plānots iesaistīt 7% jeb 9523 bezdarbniekus. Savukārt 2008.gadā šajā NVA pasākumā piedalījās 9983 bezdarbnieku. Šobrīd NVA pieejamais finansējums algotiem pagaidu darbiem ir 3,5 miljoni Ls. Lai nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti algotos pagaidu darbos atbilstoši prognozētajai ekonomiskajai situācijai un esošajam darba tirgus pieprasījumam, šajā pasākumā papildus būtu jāiesaista vēl 9900 bezdarbnieku un būtu nepieciešams papildus finansējums 3,7 miljonu latu apmērā.

Algotu pagaidu darbu organizēšanu nodrošina NVA filiāles sadarbībā ar darba devējiem, kuri ir pieteikušies pasākuma īstenošanai. NVA darba devējam nodrošina dotāciju bezdarbnieka darba algai minimālās mēneša darba algas apmērā par katru algotos pagaidu darbos nodarbināto bezdarbnieku, kā arī dotāciju izdevumu kompensācijai normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaudi katram algotos pagaidu darbos iesaistītajam bezdarbniekam.

Darba devējam, kas vēlas piedalīties algotu pagaidu darbu organizēšanā, NVA filiālē jāiesniedz pieteikums, pievienojot:
  • dokumenta kopiju, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā;
  • zņēmumu reģistra izziņu (neiesniedz valsts un pašvaldību institūcijas vai šo institūciju struktūrvienības, reliģiskās organizācijas, reģistrētas Reliģisko organizāciju reģistrā), kas ir izdota ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas un apliecina, ka juridiskā persona nav atzīta par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta.

Tradicionāli lielākais algotos pagaidu darbos iesaistīto bezdarbnieku skaits arī šogad ir Latgales reģionā, kurā ir augstākais bezdarba līmenis valstī. 2009.gada 2 mēnešos 50% no algotos pagaidu darbos iesaistītajiem bezdarbniekiem bija Latgales reģiona iedzīvotāji.

Plašāka informācija par algotiem pagaidu darbiem un saistošie dokumenti atrodami NVA mājas lapas www.nva.gov.lv sadaļā Darba devējiem => Algoti pagaidu darbi vai Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs visā Latvijā.


Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021808; 67021744
Iveta.Kancena@nva.gov.lv
Dainis.Jukonis@nva.gov.lv